Vi arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

Brug os til:

  • Inddragelse med større kvalitet.
  • Indblik i teknologiens muligheder og konsekvenser.
  • Nye politiske arbejdsformer.

Vil du bidrage til en mere demokratisk samfundsudvikling?

1. maj, 2019

Fonden Teknologirådet søger nye projektledere

Du vil få mulighed for at bidrage til videreudviklingen af vores mangeårige og internationalt anerkendte praksis for inddragelse af borgere og interessenter i udvikling af politik, videnskab og teknologi.

Opgaver

Som projektleder i Teknologirådet vil du typisk, som en del af et team, være medansvarlig for 2-4 projekter ad gangen. Vi arbejder bl.a. for danske kommuner, regioner og styrelser – ind imellem med større, fondsstøttede projekter – hvor vores rolle oftest er at tilrettelægge og gennemføre inddragelse af borgere, interessenter og eksperter i udviklingen af politiske strategier, handleplaner og prioriteringer. Der er tale om ret forskelligartede projekter, hvor vi oftest arbejder tæt sammen med politiske beslutningstagere. Hovedparten af vores projektaktiviteter er pt tværeuropæiske forskningsprojekter under Horizon 2020, hvor vi – enten som koordinator eller partner – designer og gennemfører processer, der på EU-sprog kan karakteriseres som ”ansvarlig forskning og innovation”. Vores rolle i de projekter er typisk at sikre, at nye udviklinger indenfor teknologi og videnskab foregår på en samfundsmæssig ønskværdig måde og vi inddrager både borgere, interessenter, eksperter og politiske beslutningstagere i at vurdere, hvad det betyder i praksis.
Læs mere
her

 

Demokraticenter? Ja, men hvordan?

23. april, 2019

Kronik på Altinget.dk

De store samfundsudfordringer som klima, energi, sundhed og global fødevareforsyning kan ikke løses uden bedre samspil mellem borgere, eksperter, virksomheder og politikere. Folkeafstemninger, gule veste og den ringe tilslutning til de politiske partier afslører, at der er mangel på tillid. Nærdemokratiet er blevet mindre nært, EU opleves som langt væk, og de sociale medier skaber ”ekkokamre”. Men den gode nyhed er, at der er stor lyst til deltagelse i demokratiet i civilsamfundet, og det er påvist gang på gang, at borgerne gerne vil bidrage til borgerinddragelse og samskabelse, samt at det afføder ideer, indsigt og forståelse mellem politikere og borgere.

Læs mere her

Prioriteringer i sundhedsvæsnet

1. februar, 2019

Hvordan skal vi få pengene til at række i sundhedsvæsnet? Hvem skal behandles og hvem skal ikke behandles? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der debatteres i øjeblikket. Men måske skal debatten starte et andet sted? Måske skal vi først finde ud af hvem og hvordan vi prioriterer inden vi beslutter hvad der skal prioriteres? Det så Teknologirådet allerede på for 12 år siden, og når man læser rapporten igennem, kan man se at anbefalingerne er lige aktuelle i dag som for 12 år siden.

Medierne lægger pres

Politikere kan blive presset til at træffe ”populære” beslutninger for at få positiv medieomtale. Er en patienthistorie først bragt op i medierne, er det nærmest umuligt for politikerne at sige nej til behandling eller prioritering. (Tænkt eksempel fra debatten: Prioriterer en politiker hofteoperationer over hjerteoperationer, vil medierne straks finde frem til et barn med en hjerte-sygdom).

Du kan læse mere her og her eller kontakte projektleder Gy Larsen +45 30 78 51 66 gl@tekno.dk

 

En højere pensionsalder kræver forbedring af arbejdsmiljøet

1. februar, 2019

Allerede sidste år pegede en ekspertgruppe ledet af Teknologirådet på, at hvis vi skal holde til flere år på arbejdsmarkedet kan det ikke nytte, at det går den forkerte vej med arbejdsmiljøet.

De nye pensionsregler lægger op til flere år på arbejdsmarkedet, og der har været forslag om differentieret pension. Det er dog ikke mere end et år siden, at en arbejdsgruppe ledet af Teknologirådet undersøgte, hvordan vi kan sikre flere gode år på arbejdsmarkedet., konklusionen var den at arbejdsmiljøet er nøglen til flere år på arbejdsmarkedet. I den forbindelse blev der afholdt en høring i Folketinget d. 11/1 2018.

Meldingen fra arbejdsgruppen var klar: Det nytter ikke blot at hæve pensionsalderen, hvis vi ikke følger trop og forbedrer arbejdsmiljøet i Danmark.

Du kan læse anbefalingerne i Fra rådet til tinget vores nyhedsbrev til Folketinget

Du kan se de 14 anbefalinger her

Du kan også læse hele rapporten her

Du er velkommen til at kontakte projektleder Gy Larsen, hvis du vil høre mere om ekspertgruppens anbefalinger.