Vi arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

Brug os til:

  • Inddragelse med større kvalitet.
  • Indblik i teknologiens muligheder og konsekvenser.
  • Nye politiske arbejdsformer.

Giv plads til naturen

27. maj, 2019

Debatindlæg i Altinget

Vi vidste det jo godt i forvejen, men FNs biodiversitetspanel IPBES slog det fast med syvtommersøm: Det ser meget sort ud for biodiversiteten. Arter forsvinder med bekymrende hastighed. Og i sidste ende vil det få store konsekvenser for livet på jorden.

Danmark er et lille land, og vi har ikke store vidder med urørt natur. I 2017 afsluttede Teknologirådet projektet ”Prioritering af Danmarks areal i fremtiden”, og her kunne vi konkludere, at hvis vi skulle tilgodese alle ønsker, skulle Danmark være knap 1 ½ gange større. Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden. Det store spørgsmål er derfor: Hvor meget skal landbruget fylde i det danske landskab?

Læs mere her

Eller læs debatindlægget på Altinget.dk

Demokraticenter? Ja, men hvordan?

23. april, 2019

Kronik på Altinget.dk

De store samfundsudfordringer som klima, energi, sundhed og global fødevareforsyning kan ikke løses uden bedre samspil mellem borgere, eksperter, virksomheder og politikere. Folkeafstemninger, gule veste og den ringe tilslutning til de politiske partier afslører, at der er mangel på tillid. Nærdemokratiet er blevet mindre nært, EU opleves som langt væk, og de sociale medier skaber ”ekkokamre”. Men den gode nyhed er, at der er stor lyst til deltagelse i demokratiet i civilsamfundet, og det er påvist gang på gang, at borgerne gerne vil bidrage til borgerinddragelse og samskabelse, samt at det afføder ideer, indsigt og forståelse mellem politikere og borgere.

Læs mere her