Vi arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

Brug os til:

  • Inddragelse med større kvalitet.
  • Indblik i teknologiens muligheder og konsekvenser.
  • Nye politiske arbejdsformer.

Hvad gør vi, når vandet stiger?

13. marts, 2019

– Og hvad betyder det for kystbyerne?

I takt med at havvandet stiger, må der træffes vigtige beslutninger om, hvordan vi sikrer, omstiller og klimatilpasser vores kystbyer. Men hvilke konsekvenser har disse beslutninger for, hvordan byerne kan udvikle sig i fremtiden? Det spørgsmål er et af mange i debatten om, hvilke veje vi kan gå, når vi skal omstille vores byer til de kommende havvandsstigninger.

Teknologirådet står for at inddrage eksperter, interessenter, lands- og lokalpolitikere, borgere, brancher mv. i debatten, som finansieres af Realdanias indsats ”Byerne og det stigende havvand”.

Første større arrangement er en workshop for eksperter, videnspersoner og brancher, som løber af stablen 22. marts 2019.

Læs mere om projektet her

Prioriteringer i sundhedsvæsnet

1. februar, 2019

Hvordan skal vi få pengene til at række i sundhedsvæsnet? Hvem skal behandles og hvem skal ikke behandles? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der debatteres i øjeblikket. Men måske skal debatten starte et andet sted? Måske skal vi først finde ud af hvem og hvordan vi prioriterer inden vi beslutter hvad der skal prioriteres? Det så Teknologirådet allerede på for 12 år siden, og når man læser rapporten igennem, kan man se at anbefalingerne er lige aktuelle i dag som for 12 år siden.

Medierne lægger pres

Politikere kan blive presset til at træffe ”populære” beslutninger for at få positiv medieomtale. Er en patienthistorie først bragt op i medierne, er det nærmest umuligt for politikerne at sige nej til behandling eller prioritering. (Tænkt eksempel fra debatten: Prioriterer en politiker hofteoperationer over hjerteoperationer, vil medierne straks finde frem til et barn med en hjerte-sygdom).

Du kan læse mere her og her eller kontakte projektleder Gy Larsen +45 30 78 51 66 gl@tekno.dk