Ansøgninger til Teknologirådet

januar 30, 2015

Teknologirådets sekretariat modtager mange ansøgninger. De kan i det store hele inddeles i fire grupper:

1) Studerende. Teknologirådet ansætter med jævne mellemrum studerende fra videregående uddannelser som studentermedarbejdere. De studerende starter som regel med at være praktikanter i en 5 måneders periode. Efter praktikperiodens udløb er der god mulighed for at fortsætte som almindelig studentermedarbejder. Vi nyansætter derfor primært studerende, som vil være praktikanter. Vi har to faste ansøgningsfrister for praktikanter – 1. juni og 23. november. Hvis det har din interesse, så send en ansøgning og dit CV til praktikant@tekno.dk. Ønsker du kun at søge en stilling som studentermedhjælper, så send din ansøgning og CV til student@tekno.dk.

2) Projektledere og administrative medarbejdere. Vi ansætter ikke fastansatte gennem uopfordrede ansøgninger. Stillingerne slås altid op. Den bedste måde at sikre sig at kunne lægge billet ind på sådanne stillinger er at abonnere på e-mail-nyhedsbrevet TeknoNyt, hvor ledige stillinger annonceres.

3) Arbejdsmarkedsordninger – flexjob mm. Teknologirådet har en aktiv politik for at ansætte indenfor de gældende ordninger under “Socialt kapitel i staten”. Mail/ring til sekretariatschef Lars Klüver, lk@tekno.dk for at høre om der er mulighed for en tilknytning af denne type, inden du bruger tid på en egentlig ansøgning.

4) Militærnægtere. Teknologirådet er godkendt til at have to militærnægtere. Hovedopgaver kan være IT-support, hjemmeside, medhjælp til projekter, forefaldende kontorarbejde mm – alt afhængigt af dine kvalifikationer. Ring/mail til sekretariatschef Lars Klüver, lk@tekno.dk, hvis du vil forhøre dig om mulighederne.

Teknologirådet modtager mange henvendelser og vi har derfor besluttet, at vi ikke kan love at besvare henvendelser, som ikke følger den kontakt-vej, som vi foreslår her. Vi bestræber os til gengæld på at besvare alle henvendelser, som går den rette vej.

Med venlig hilsen

Fonden Teknologirådet