Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

marts 6, 2013

Det europæiske transportsystem skal skubbes i en mere bæredygtig retning. Sådan lyder udgangspunktet for projektet <em>Eco-efficient Transport</em>. Men hvordan gør man så det bedst muligt? I samarbejde med projektkoordinator Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) inviterede Teknologirådet interessenter fra det europæiske transportområde til at give deres bud på dette spørgsmål på en workshop d. 22. januar i Bruxelles.

Workshoppen blev tilrettelagt med udgangspunkt i tre scenarier om fremtidens transportsystem i 2050. Det overordnede formål med workshoppen var at få interessenternes input i forhold til scenariernes gennemførlighed og ønskværdighed. Denne refleksion blev allerede igangsat gennem et spørgeskema, som interessenterne fik tilsendt forud for workshoppen.

Diskussioner ved workshoppen
Mange af workshoppens diskussioner bevægede sig omkring følgende gennemgående argument: Der skal mere fokus på ikke-tekniske barrierer i debatten om bæredygtig transport. Her blev særligt problemstillinger i forhold til adfærdsændringer, infrastruktur og implementering fremhævet. Hvis man vil fremme mere bæredygtige transportvalg hos borgerne, er det nødvendigt at forstå deres adfærd og behov, lød en kommentar. I forhold til infrastruktur blev det påpeget, at der er behov for omfattende investeringer, hvis det skal være muligt at gøre effektivt brug af de mere bæredygtige transportteknologier. Hvad angår implementering, blev det fremhævet, at der er en kløft mellem lovgivning og virkelighed. Retningslinjerne er der, men der skal mere fokus på implementeringen af dem.

Workshoppen
Dagens program var struktureret omkring to gruppediskussioner med efterfølgende debat i plenum. Udover den mundtlige debat havde deltagerne løbende mulighed for at give deres input skriftligt i en interaktiv blog. Foruden interessenter deltog EU-parlamentarikerne Malcolm Harbour og Silvia-Adriana Ticau, der henholdsvis indledte og afrundede debatten, samt administrative repræsentanter fra Science and Technology Options Assessment (STOA) og Udvalget for Transport og Turisme (TRAN), EU.

Resultater
På baggrund af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen er Teknologirådet ved at udarbejde en opsamlende analyse. Denne analyse vil være tilgængelig i projektets endelige rapport, der forventes publiceret i slutningen af april. Rapporten vil være at finde på Teknologirådets hjemmeside.