Danmark er blevet for lille

maj 20, 2016

FOLKEMØDE 2016

Fredag den 17. juni kl. 10.00-11.00 afholdt Fonden Teknologirådet og Collective Impact event under Folkemødet

på Nordlandspladsen B10 i Allinge.

 

Annonce

 

Vi ønsker og planlægger for meget, og mangler et ekstra Fyn – hvad gør vi?
Hvordan finder brugerne af det åbne land fælles løsninger?
Hvordan gavner jordfordeling alle i Ringkøbing-Skjern kommune?
Og hvordan fremtidssikrer vi det danske landareal?  

Arbejder du med og ude i det danske land? Eller har du interesse i, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden – så kom og lyt med til eksperternes og politikernes debat om, hvordan vi kan finde fælles løsninger, så der er plads til os alle.

På hvilken måde kan jordfordeling gavne alle i Ringkøbing-Skjern kommune? Hvordan fremtidssikrer vi det danske areal? Og hvordan arbejder vi med multifunktionalitet i det danske land i fremtiden?

Eventen er et samarbejde mellem Teknologirådets projekt ’Fremtidens arealanvendelse i Danmark’ og Collective Impact projektet ’Det åbne land som dobbelt ressource’.
Ekspertpanelet kommer fra Landbrug og Fødevarer, Aalborg Universitet, Danmarks Naturfredningsforening og Syddansk Universitet. Deres spørgsmål til politikerne tager afsæt i Teknologirådets borgertopmøde og folketingshøring om arealanvendelsen i fremtiden og arbejdet i Collective Impact projektet.

Henvendelse:

Jørgen Madsen
Informationsprojektleder
mob: 3078 5168
jm@tekno.dk