Folketingshøring den 7. april 2016 om ‘Anvendelse af Danmarks areal i fremtiden’

februar 11, 2016

Høringen finder sted i Landstingssalen på Christiansborg i samarbejde med Miljø- og Fødevareudvalget

I Danmark har vi behov for at prioritere den fremtidige anvendelse af arealet. Byerne vokser ud i landskabet, der skal være plads til flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. I et tæt befolket land som det danske, er der lagt op til omfattende konflikter mellem mange modsætningsfyldte interesser. Høringen vil præsentere et overblik over dilemmaer og muligheder der er forbundet med Danmarks areal og perspektiver for ny anvendelse i fremtiden i dialog mellem politikere og eksperter.

Høringens fokusområder er arealer med flere funktioner, skov og landbrug, natur, energi og fremtidige planlægningsværktøjer.

Høringen er offentlig, men med et begrænset antal pladser.

Se høringsprogrammet her.

Tidsplan
9.45. – 10.15                       Sikkerhedscheck
10.30                                   Høringen begynder
15.00                                   Høringen slutter

 

HØRINGEN TRANSMITTERES I FOLKETINGETS TV-KANAL FRA KL. 10.00 TORSDAG DEN 7. APRIL 2016 – HER

Materialet til høringen kan hentes her.


Læs mere:

Projektet ’Anvendelse af Danmarks areal i fremtiden’:

Teknologirådet og Aalborg Universitet arbejder med et 2½-års projekt om Danmarks fremtidige arealanvendelse. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og skal skabe en bred offentlig debat om, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. Arealerne skal opfylde flere behov end hidtil, og der skal prioriteres for i tide at undgå store konflikter. Projektet vil, på baggrund af dialogprocesser med de mange interessenter, både udarbejde anbefalinger til den fremtidige anvendelse af landet og til nye muligheder og redskaber for den fremtidige planlægning.