Fra rådet til tinget 295 – Klimatilpasning: Staten må engagere sig mere

Kommunale politikere efterlyser en national handlingsplan for klimatilpasning, enkle regler og bedre muligheder for finansiering.
Siden efteråret 2016 har de 29 kommuner i Region Hovedstadens haft mulighed for at bidrage til et samlet billede af de kommunalpolitiske udfordringer med klimatilpasning i regionen. Som led i Region H’s tiltag ”Vand på tværs – Klimaberedt region” har Teknologirådet besøgt de politiske udvalg, der har ansvar for klimatilpasningen i 15 af kommunerne, for at høre om de lokale politikeres oplevelser af udfordringerne og løsningerne – herunder samspillet med forsyningsselskaberne, andre kommuner, regionen og staten.

Resultaterne er sammenfattet og bragt videre til Regionsrådet og til de relevante udvalg i Folketinget. På politikerseminaret i Roskilde 27. april var salen tæt besat med deltagere fra 22 kommuner og syv forsyningsselskaber.

Læs nyhedsbrev Fra rådet til tinget nr. 295 – Klimatilpasning: Statens må engagere sig mere

Læs rapport: Politisk dialog med kommunerne i Region Hovedstaden om klimatilpasning

Se filmen vand på tværs