Kære studerende. Interesserer du dig for borgerinddragelse?

januar 8, 2019

Så skal du da med til Københavnerkonferencen! Vi leder efter studerende, der gerne vil hjælpe os med at tage referat af konferencens gruppediskussioner.

Hvorfor skal du være referent til Københavnerkonferencen?

  • Du vil få ny viden om borgerinddragelse.
  • Du vil få indsigt i, hvordan Københavns Kommune arbejder med københavnerinddragelse.
  • Du vil få ”noget på CV’et”


Om Københavnerkonferencen

Københavns Kommune er i gang med at tilrettelægge den fremtidige indsats med at involvere københavnerne i byens udvikling. I den forbindelse har kommunen igangsat en række initiativer, der skal producere resultater, der kan bruges til udarbejdelsen af denne indsats. Københavnerkonferencen er ét af disse initiativer.

Teknologirådet hjælper Københavns Kommune med at arrangere Københavnerkonferencen, der løber af stablen d. 30. januar 2019 kl. 16:30-20:00 i Festsalen på Københavns Rådhus. Konferencen vil samle 150 deltagere, der vil være en god blanding af politikere fra Borgerrepræsentationen, medlemmer af de københavnske lokaludvalg, repræsentanter fra det kommunale embedsværk og almindelige borgere. De skal sammen drøfte fremtidens københavnerinddragelse.

Om referentrollen

En stor del af konferencen kommer til at gå med dialog i mindre grupper om erfaringer og potentialer i borgerinddragelse. Ved alle borde sidder der foruden deltagerne en bordformand, der styrer slagets gang, og en referent, der noterer pointerne fra bordets dialog. Det er i den forbindelse, at vi leder efter studerende, der har lyst til at tage referat ude i grupperne. Kort fortalt går opgaven ud på at notere de centrale pointer fra bordets diskussion. Du vil naturligvis blive klædt godt på til opgaven. Der vil være en mundtlig briefing på dagen (kl. 15:30), og du vil også modtage en skriftlig briefing forud for konferencen.

Vil du gerne være referent?

Tilmelding skal ske senest d. 15. januar. Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Katrine Lindegaard Juul (klj@tekno.dk) med følgende oplysninger:

  • Navn og telefonnummer
  • Studieretning og årgang
  • Et par sætninger om hvorfor du gerne vil med til Københavnerkonferencen

 

Vi kan ikke love alle en plads. Du vil senest d. 16. januar få besked om, hvorvidt du bliver én af referenterne.

Opgaven er ulønnet. Alle referenter vil efterfølgende modtage et bevis, der dokumenterer, at de har deltaget, med en beskrivelse af den opgave, de har udført.