Konference om Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark: Debat af anbefalingerne

marts 16, 2017

Teknologirådet og Aalborg Universitet har i 2014 – 2017 samarbejdet om projektet ”Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark”. Det danske landskab er under pres, fordi der er ”kamp om pladsen”. Der er flere, der gør krav på arealerne – kabalen går ikke op, og prioriteringer er derfor en nødvendighed. Men hvem skal bestemme, hvordan det danske landskab skal se ud om 50 år?

Som afslutning på projektet, afholder Teknologirådet sammen med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg en konference, der vil præsentere projektets anbefalinger. På konferencen vil et panel af politikere diskutere dialogbaseret planlægning, støtteordninger, tværkommunalt samarbejde etc. med projektets styregruppe.

Konferencen er offentlig og foregår onsdag d. 3. maj 2017 kl 09.30-12.15, i Landtingssalen på Christiansborg.

Tilmelding er nødvendig, og du kan tilmelde dig konferencen HER.

Tilmeldingsfristen er fredag den 21. april 2017.

I forbindelse med konferencen vil projektet udgive en policy-rapport. Et link til rapporten vil blive tilgængelig her på siden., ligesom linket vil blive sendt pr. mail til alle deltagere i begyndelsen af april.

Om projektet:

Projektet har siden starten i 2014 involveret mange forskellige aktører i en åben samtale om prioriteringer og muligheder for synergier i det danske landskab, herunder arealer, hvor flere aktiviteter finder sted på samme område – multifunktionelle arealer. Projektet peger på lovgivningsmæssige barrierer og foreslår en række redskaber til at håndtere de fremtidige udfordringer for kommunerne i forbindelse med planlægningen af arealanvendelsen. Projektet har inddraget borgere, eksperter, interessenter og lokal-, regional- og folketingspolitikere i en dialog, der har omfattet workshops, borgertopmøde, folketingshøringer og seminarer. Disse mange dialogprocesser med inddragelse af interessenter i det åbne land har bidraget til anbefalingerne.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og fulgt af en styregruppe bestående af Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Realdania, Københavns Universitet og Landdistrikternes Fællesråd, samt et Fremtidspanel bestående af politikere fra alle Folketingets partier.