Medborgerskabsudvalg i Aarhus Kommune laver ny politik for inddragelse

april 18, 2016

Tilbage i 2013 ønskede Aarhus Kommune anbefalinger til kommunens fremtidige organisering og håndtering af opgaver, der bedre flugter behovene hos borgere, virksomheder og organisationer. Derfor planlagde og faciliterede Teknologirådet en proces med repræsentanter fra de overnævnte.

Direkte afledt af denne debat blev der i 2014 nedsat et Medborgerskabsudvalg, som de sidste to år har arbejdet med at udvikle en ny politik. Projektleder for Medborgskabsudvalget under Borgmesterens Afdeling i Aarhus, Tine Holm Mathiasen fortæller:

-Det har været to virkelig lærerige år, hvor udvalget blandt andet har samskabt Aarhus’ første medborgerskabspolitik. Udvalget bestod af både politikere og borgere (virksomheder, foreninger, og dem som ikke altid oplever sig inviteret).

Det har været spændende at arbejde med politikudvikling på en ny måde og udvikle metoder til at styrke nye fællesskaber som del af medborgerskabsudvalgets arbejde.

Medborgerskabsudvalget har opleveret stor interesse og opbakning og fået meget anerkendelse fra andre kommuner, som synes at det er flot af Aarhus’ politikere at invitere borgerne med helt ind i det politiske maskinrum på lige fod med de politiske repræsentanter.

Det har udvalgets medlemmer også lagt vægt på i deres feedback til kommunen. Udvalget mener sågar, at alle typer opgaver kan løses i samarbejde borgere og politikere imellem. Men det kræver støtte og opbakning fra kommunen. Til gengæld oplever borgerne at få indflydelse og at få nyt blik på arbejdet i det offentlige, bedre viden om hvordan kommunen fungerer, og hvad deres kommune egentlig kan.

– Udvalget har været samlet om sagen og de fælles mål på tværs af borger, politiker og partipolitik. Det var metodeudvikling i et ligeværdigt samarbejde. Borgerne i udvalget synes, at det er fint arbejdet er ovre nu – to år er en passende periode, men vil gerne finde en god anledning til at samarbejde med kommunen en anden gang.

Læs Aarhus’ medborgerskabspolitik, der bl.a. intensiverer arbejdet med deltagerbudgetter

Læs om Medborgerskabsudvalgets arbejde her