Mere magt til de folkevalgte – Folkemøde 2014

december 9, 2014

– 13 samfundsrelevante events i Teknologirådets telt

Af Jørgen Madsen

Flere end 20 politikere fra Folketing, regioner og kommuner debatterede med forvaltningsmedarbejdere, ngo’er, erhvervsfolk og især bornholmere i Teknologirådets telt om forskningspolitik og om mere magt til de folkevalgte. Et samarbejde med fem andre organisationer blev til en hel dag om klimatilpasning og CO2-reduktion. De følgende dage bød på emner om sikkerhed og overvågning, velfærdsteknologi og data alle vegne.

Høje tanker, gode argumenter, hurtige indfald og spidsfindige udfald – Teknologirådets telt H2 lagde både ramme og organisation til 13 samfundsrelevante events med ambition om at nå kernen af den folkevalgte hverdag i kommuner, regioner og ikke mindst i Folketinget. Det lykkedes.

Samfundet ind i forskningen
Teknologirådets direktør Lars Klüver motiverede emnet om mere samfund i forskningen og et veloplagt panel lagde ud med en åben debat om, hvordan samfundet både kan bidrage til og opnå bedre resultater med forskningen. Indlæggene rakte fra, at der allerede er tilstrækkelig samfundsdeltagelse i forskningen til, at det godt kan blive betydelig mere intensivt. Ordstyreren præciserede hovedtrækkene i debatten og holdt paneldeltagerne til og i ilden under den solide meningsudveksling.

Mere magt til de folkevalgte
Skal eksperter, kommissioner og lukkede embedsmandskredse bestemme, hvilken politik, der forhandles i Folketinget? ”Mere magt til de folkevalgte” hed en kronik i Berlingske, af Jeppe Bruus (S) og Karsten Lauritzen (V). De gør oprør mod tendensen, at politik skabes af embedsmænd og kommissioner udenfor de folkevalgtes rækkevidde og har fremlagt en række forslag til forandring. Folketingets formand Mogens Lykketoft er enig i deres observationer og har bemærket, at der er traditioner i Folketinget, man kan genindføre.

Lars Klüver, direktør i Teknologirådet, skrev et indlæg, hvor han pegede på behovet for bredt samarbejdende demokrati og på de erfaringer, Teknologirådet har haft med blandt andet fremtidspaneler i Folketinget.

De fire blev enige om sammen at lægge op til en debat på Folkemødet, som blev fornyende i sit tværpolitiske fællessyn på emnet og ved politikere der lyttede både til hinanden og til publikum. Folketingets formand fik det sidste ord: ”Der er brug for, at partier der overtager styret i en kommune, en region eller et land kan levere noget ekspertise, de kan bringe med sig til at kvalificere den regeringsudøvelse og ikke være ensidigt afhængige af det bureaukrati de overtager”.

‘Klimadag’ på Folkemødet
Folketingets miljøordførere arbejder for tilpasning til et ændret klima, mens klimaordførerne kæmper for udfasning af fossilt brændstof og en samlet reduktion af CO2. Steen Gade (SF) refererede til budskabet fra FNs klimapanel i midten af 90’erne om at tage behovet for fremtidig CO2-reduktion alvorligt – og understregede, at nu må vi have en aftale som også omfatter Kina og USA. Jens Joel (S), fandt at, det er mærkeligt at sidde til FN-forhandlinger og konstatere, at man ikke kan blive enige om at klimaproblemet, og at vi har en ’manko’ i politisk lederskab på globalt plan, og at det derfor skal være FN-systemet der handler, hvis det skal være effektivt. Henrik Høegh henviste til erfaringerne med Lollands lavt beliggende arealer, og at vi er nødt til både at skabe både arbejdspladser og bekæmpe CO2-udledning samtidig – og desuden at medtænke klimasikring, fordi vi så ofte er gået skuffede hjem fra FN-forhandlingerne.

Klimadagen bød på fem andre debatemner, blandt andet en væsentlig debat om, hvem der skal betale for klimatilpasningen. Per Sørensen, Miljøministeriets Kystdirektorat, Peter Sørensen, Kommunernes Landsforening og Susanne Krawack, Concito – diskuterede finansieringsløsninger med publikum.

Velfærdsteknologi for ældre er til hjælp – og til debat
Et seriøst hold sundhedsmedarbejdere og borgere gik til debatten om, hvordan fremtidens ældrepleje skal se ud, med stort engagement. Diskussionerne blev afviklet ved runde debatborde, der gav alle mulighed for at deltage i hele forløbet og ikke kun som tilhører om konkrete visioner for ældreområdet, som er udviklet af politikere, interessegrupper, forskere og embedsfolk.

Det blev et godt Folkemøde i 2014