Gode forsnakke gav ingen bagsnak på Folkemødet

juni 21, 2016

Vi deltog på dette års Folkemøde, fordi vi gerne vil være fælles om at udvikle samfundet. Vi arbejder til daglig med inddragelse med større kvalitet, indblik i teknologiens muligheder og konsekvenser og nye politiske arbejdsformer.

I år valgte vi at dele telt med Tankegang som arbejder med klar kommunikation til de danske kommuner, forsyninger og boligselskaber og kommer med tydelige budskaber om affald, genbrug, vand, spildevand, klima og miljø. Vi er begge firmaer med interesse inden for de samme emner, og sammen står vi endnu stærkere.

Når man tager snakken med borgerne om de vigtige udfordringer lokalt i deres kommune eller på landsplan, så bliver udfordringerne ikke problemer! Heraf vores Folkemødeslogan ”Forsnak giver mindre bagsnak”. I Teknologirådets og Tankegangs telt fik fageksperter, politikere og helt almindelig eksperter i deres eget liv (borgerne) diskuteret ved bordene om vigtige aktueller emner som affald, vindmøller, udvikling i ”vandkants”-danmark og fremtidens demokrati. Om robotter gør folk arbejdsløse og om det faktum, at Danmark er for lille.

Tankegang og Teknologirådet afholdte et event om affald, og hvordan vi skal håndtere det. Deltagerne kom blandt andet frem til, at det skal være nemt at sortere plast. Så hvordan kan vi simplificere det bedst muligt? Du kan læse borgernes gode råd om, hvordan vi gør affald til en god forretning for os og miljøet her Resultater fra affald event på Folkemødet.

IMG_4670

 

Fremtidens demokrati blev debatteret af b.l.a. tidl. MF (R) Marianne Jelved. Hun konkluderede på sin analyse af fremtidens demokrati, at forandring bliver nødt til at komme nedefra. Regionrådsmedlem Lise Müller talte for at sætte debatten mere fri og at inddrage borgerne. Politiske udtalelser som understøtter, at der netop er brug for borgerinddragelse både i de højere luftlag og helt nede lokalt. Du kan læse og downloade borgernes, politikernes og eksperternes do’ and dont’s til fremtidens demokrati her: Resultater Demokrati Event

Billede 16-06-2016 18.43.57

 

Teknologirådets og Collective Impacts event med overskriften: Danmark er blevet for lille, handlede om, hvad vi skal prioritere på de danske arealer. Maria Reumert Gjerding MF (Ø) ordfører for klima, miljø, landbrug og grøn omstilling hos Enhedslisten konkluderede, at politikerne skal have mere mod til at beslutte, hvad vi skal have mindre af i Danmark, fordi sammenhængende natur ikke kommer af sig selv. Du kan læse mere her.

IMG_4739

 

Lokal udvikling især med fokus på ‘vandkantsdanmark’ var også på til debat. Her var de fremmødte enige om, at kommunen skal facilitere fysiske rum, hvor folk kan mødes og at kommunen skal huske at fortælle de gode historier om de tiltag, der allerede bliver gjort ude i lokalområderne som inspiration for andre. Det skal være lige så attraktivt at bo i de små byer såvel som i de store byer. Du kan se og downloade de redskaber, som borgerne og eksperterne kom frem til her: Redskaber_output

IMG_4753  IMG_4758

 

God dialog om vindmøller var også på dagsordenen. Deltagerne var enige om, at man skal lave en platform som kan give folk nok viden omkring vindmøller, så dialogen baseres på et oplyst grundlag. Derudover undrede folk sig over, at vindmølleparker gik fra at være noget borgerne skabte via vindmøllelaug til at mange opførelser i dag skal udskydes på ubestemt tid, som følge af klager fra befolkningen. Du kan læse de 9 gode råd om vindmøller her.

 

Nye robotteknologier blev diskuteret både fra et uddannelsesmæssigt synspunkt og fra arbejdssektoren. Til eventen var der enighed om, at de nye teknologier ikke vil skabe arbejdsløshed, men åbne op for nye kategorier i jobsektoren. Danmark er en dynamisk økonomi, hvor der konstant nedlægges og skabes nye job. Vi skal fokusere på mulighederne, men også være os risici bevidst.

folkemøde_robotter

 

 

Vi er allerede nu så småt i gang med at ideudvikle på næste års Folkemødet, så hvis du ligger inde med en god ide til et godt event, eller har lyst til at bidrage med din faglighed, beder vi dig sende en mail til Mette Christensen på mc@tekno.dk.

Tak til såvel alle vores fantastiske oplægsholdere som de dedikerede deltagere som alle bidrog til god dialog i Teknologirådets og Tankegangs telt på dette års Folkemøde.

 

Vi glæder os til gode snakke med jer på Folkemødet 2017!

 

Husk at du kan få vores gratis nyhedsbreve om borgerinddragelse og ny teknologi, og de kan findes her