Projektpraktikanter til efteråret 2018

april 12, 2018

Fonden Teknologirådet søger dygtige og energiske praktikanter. Vi tilbyder et spændende og alsidigt praktikforløb, hvor du vil blive dybt involveret i vores daglige arbejde. Arbejdsområderne er meget varierede, og der er gode muligheder som praktikant i Teknologirådet for at blive udfordret fagligt såvel som personligt.

Tiltrædelse d. 15. august 2018

Om jobbet
Teknologirådet arbejder i spændingsfeltet mellem samfundsudfordringer, teknologi, viden, værdier og handling. Vi skaber platforme, hvor deltagerne lægger deres viden sammen og finder bæredygtige løsninger på tværs af interesser og fag. Vi kombinerer vores viden om samfundsforhold med vores viden om processer.

I Teknologirådet arbejder vi projektorienteret med emner som fx klimatilpasning, digitalisering og sundhed, energieffektivisering, ansvarlig og bæredygtig innovation, etik og hjerneforskning. Vi arbejder med og for virksomheder, kommuner, regioner, styrelser, fonde, Folketinget, EU og FN.

Som projektpraktikant vil du blive tilknyttet ét eller flere projekter som “projektmedarbejder”, hvor du løser selvstændige opgaver i samarbejde med projektlederen. Typiske opgaver består i at researche, bistå projektlederen i udviklingen af projektet, skrive referater og artikler, arrangere og sørge for praktiske detaljer omkring workshops, møder mv., foruden nogle praktiske opgaver.

Kvalifikationer
Vi forventer
• at du har lyst til at arbejde projektorienteret og med teknologi- og samfundsspørgsmål
• at du har en faglig forudsætning og/eller interesse for at arbejde med problemstillinger inden for teknologivurdering, offentlig forvaltning og dialogbaserede arbejdsmetoder
• at du er dygtig til og synes, at det er sjovt at skrive og formidle – også om komplicerede emner på en enkel og forståelig måde
• at du har en omhyggelig og grundig tilgang til arbejdsopgaver
• at du er flydende i skriftlig og mundtlig engelsk
• at du både kan arbejde selvstændigt og samarbejde med andre
• at du er fleksibel og parat til at påtage dig varierende opgaver

Hvem er vi?
I Teknologirådet er vi 25 ansatte. Vi er et alsidigt metodehus med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, fx TekSam, antropologi, kommunikation, offentlig forvaltning og filosofi.

Er du interesseret og har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte praktikant Lucas Larsen (lul@tekno.dk / 33 32 05 03) eller projektleder Katrine Lindegaard Juul (klj@tekno.dk / 53 55 97 33). Et praktikforløb er ulønnet og er i udgangspunktet 30 timer ugentligt i fem måneder.

Ansøgningsfrist
Send senest d. 6. maj 2018 en kort motiveret ansøgning, CV og eksamensresultater til praktikant@tekno.dk. Vi planlægger at afholde samtaler i uge 20. Hvis du er interesseret i at kombinere projektarbejde med kommunikationsopgaver, så angiv dette i din ansøgning.