Har du en spirende projektleder i maven? Teknologirådet søger nye projektpraktikanter

oktober 17, 2019

Teknologirådet søger engagerede og energiske praktikanter til forårssemestret 2020. Vi tilbyder et spændende og alsidigt praktikforløb, hvor du vil blive dybt involveret i vores daglige arbejde. Arbejdsområderne er meget varierede, og der er gode muligheder som praktikant i Teknologirådet for at blive udfordret fagligt såvel som personligt.

Tiltrædelse d. 1. februar 2020

Om Teknologirådet og praktikantstillingen

Teknologirådet er en non-profit almennyttig erhvervsdrivende fond, der arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere. Vi er både aktive på den lokale, regionale, nationale, europæiske og globale scene, hvor vi udfører projekter om vigtige samfundsudfordringer. Vi kombinerer vores viden om samfundsforhold med vores viden om processer, og udvikler demokratiet ved at bringe nye demokratiske arbejdsformer i spil. Vi analyserer, debatterer og finder fælles fodslag om udvikling og anvendelse af teknologi – både kendt og ny. Det kan f.eks. handle om hjerneforskning, energiomstilling og klimatilpasning, sundhed og privatlivsbeskyttelse, nye teknikker til genmodificeringkunstig intelligensnanoteknologi og cirkulær økonomi. Du kan læse mere om os og vores projekter på www.tekno.dk.

Som projektpraktikant vil du blive tilknyttet ét eller flere projekter som, hvor du både løser opgaver selvstændigt og i samarbejde med én af vores projektledere. Typiske opgaver består i at bistå projektlederen i udviklingen af projektet, udføre research og analysearbejde, skrive referater og artikler, samt arrangere og sørge for praktiske detaljer omkring workshops og møder.

Kvalifikationer

Vi forventer

● at du har lyst til at arbejde projektorienteret og med teknologi- og samfundsspørgsmål

● at du har en faglig forudsætning og/eller interesse for at arbejde med problemstillinger inden for teknologivurdering, offentlig forvaltning og dialogbaserede arbejdsmetoder

● at du er dygtig til og synes, at det er sjovt at skrive og formidle – også om komplicerede emner på en enkel og forståelig måde

● at du er flydende i skriftlig og mundtlig engelsk

● at du både kan arbejde selvstændigt og samarbejde med andre

● at du er fleksibel og parat til at påtage dig varierende opgaver

Vi forventer også du har studeret et par år, men det kan være en fordel hvis du har lidt tid tilbage af studiet, så vi har mulighed for at få glæde af hinanden i længere tid. Efter praktikperioden er der nemlig mulighed for at blive ansat som studentermedhjælper. Flere af vores nuværende projektledere er selv startet som praktikanter.

Ansøgningsfrist

Er du interesseret og har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte projektleder Lucas Larsen (lul@tekno.dk / 31 78 97 50). Et praktikforløb er ulønnet og er i udgangspunktet 30 timer ugentligt i fem måneder.

Send senest d. 17. november 2019 en kort motiveret ansøgning og CV til praktikant@tekno.dk. Skriv projektpraktikant i emnefeltet. Vi læser ansøgninger løbende og planlægger at afholde samtaler i uge 47.

Vi glæder os til at høre fra dig.