Vil du bidrage til en mere demokratisk samfundsudvikling?

maj 1, 2019

Fonden Teknologirådet søger nye projektledere

Du vil få mulighed for at bidrage til videreudviklingen af vores mangeårige og internationalt anerkendte praksis for inddragelse af borgere og interessenter i udvikling af politik, videnskab og teknologi.

 

Opgaver

Som projektleder i Teknologirådet vil du typisk, som en del af et team, være medansvarlig for 2-4 projekter ad gangen. Vi arbejder bl.a. for danske kommuner, regioner og styrelser – ind imellem med større, fondsstøttede projekter – hvor vores rolle oftest er at tilrettelægge og gennemføre inddragelse af borgere, interessenter og eksperter i udviklingen af politiske strategier, handleplaner og prioriteringer. Der er tale om ret forskelligartede projekter, hvor vi oftest arbejder tæt sammen med politiske beslutningstagere. Hovedparten af vores projektaktiviteter er pt tværeuropæiske forskningsprojekter under Horizon 2020, hvor vi – enten som koordinator eller partner – designer og gennemfører processer, der på EU-sprog kan karakteriseres som ”ansvarlig forskning og innovation”. Vores rolle i de projekter er typisk at sikre, at nye udviklinger indenfor teknologi og videnskab foregår på en samfundsmæssig ønskværdig måde og vi inddrager både borgere, interessenter, eksperter og politiske beslutningstagere i at vurdere, hvad det betyder i praksis.

Selvom vi godt kan skrive en akademisk artikel i ny og næ, går vi hovedsageligt praktisk til værks og arrangerer møder, forskellige typer workshops, borgermøder mm. – ofte kombineret på forskellig vis i længere projektforløb. Vi skriver debatoplæg, analyser, rapporter, artikler og politiske anbefalinger.

Vi kan ikke på forhånd sige, hvilke af vores kørende projekter, du vil blive tilknyttet. Det vil afhænge af dine specifikke kompetencer. Nogle af de emneområder, vi arbejder med, er hjerneforskning; klimatilpasning; kunstig intelligens; natur og miljø; sundhed; gensplejsning; biodiversitet; cirkulær økonomi; datasikkerhed og privacy.

 

Kompetencer

Som projektleder hos os skal du have en række forskelligartede kompetencer:

  • Først og fremmest er det vigtigt, at du tager ansvar for dine opgaver, kan arbejde selvstændigt og er god til at samarbejde med kolleger, partnere og kunder; det skal falde dig naturligt at stå i spidsen for løsningen af både simple og komplicerede arbejdsopgaver.
  • Du skal evne at være grundig i din opgaveløsning men også hurtig og effektiv. Du skal være i stand til at håndtere et til tider stort arbejdspres og klar til at tage fat under spidsbelastninger.
  • Du skal kunne skrive klart og tydeligt og være i stand til at formidle teknisk komplicerede emner for lægfolk.
  • Du skal kunne udarbejde analyser og rapporter, og være flydende i dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt.
  • Du skal være praktisk anlagt og have sans for detaljerne, når en workshop skal arrangeres.
  • Du skal have en naturlig interesse for at mestre og videreudvikle Teknologirådets metoder til at inddrage borgere, interessenter, eksperter og beslutningstagere i forskelligartede beslutnings- og samskabelsesprocesser.
  • Du skal have en faglig interesse i et eller flere af de emner, Teknologirådet beskæftiger sig med.
  • Du skal være en god netværker og ikke være nervøs for at kontakte potentielle samarbejdspartnere og kunder og invitere dig selv på kaffe.
  • Du skal være politisk interesseret og have et ønske om at forbedre og kvalificere demokratiske beslutningsprocesser.
  • Du skal have en længerevarende uddannelse og gerne nogle års relevant erhvervserfaring.

 

Om os

Fonden Teknologirådet er en non-profit virksomhed. Vi arbejder for udviklingen af et samarbejdende demokrati, hvor samfundets udfordringer analyseres, debatteres og håndteres gennem veltilrettelagte, fair og demokratiske processer. Vi rådgiver politiske beslutningstagere og specialiserer os i inddragelse af både borgere og interessenter i forskellige beslutningsprocesser, bl.a. indenfor forskning, innovation, og teknologi. Vi er på internationalt plan blandt de førende på vores felt. Vi er almennyttige og uafhængige af særinteresser, og vi ønsker at bidrage til en mere demokratisk samfundsudvikling. Det arbejder vi for på alle politiske niveauer, fra det kommunale til det globale.

Vores kontor ligger i Hvidovre (Arnold Nielsens Boulevard 68E) og vi er omkring 25 kolleger med en god blanding af alder, erfaring og uddannelse. Vi har en vis specialisering indenfor forskellige fagområder, men deler en fælles faglighed omkring design og gennemførelse af inddragende processer ved hjælp af en række forskellige metoder, hvoraf vi selv har udviklet flere. Fonden Teknologirådet er syv år gammel og viderefører arbejdet efter den tidligere offentlige institution Teknologirådet, så vi har egentlig eksisteret i over 30 år. Hos os skal man være demokrat, iværksætter, en smule embedsmand og have forståelse for politiske processer. Vi har en afslappet kollegial omgangstone, men skal også kunne begå os formelt, når det er påkrævet. Arbejdsugen er på 37 timer og du må regne med minimum 15 årlige rejsedage.

 

Interesseret?

Du kan få yderligere oplysninger hos underdirektør Bjørn Bedsted tel: 30785171

Send ansøgning og CV til job@tekno.dk mrk. ”Projektleder”.  Ansøgninger vil blive behandlet løbende og samtaler forventes afholdt fra nu frem til slut juni.

Tiltrædelse hurtigst muligt.