Forældre høres om skolelukning i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune får konkrete og prioriterede input til skoleluning og ny skole fra berørte forældre. Teknologirådet designede og faciliterede dialogprocessen.

Ordregiver: Aalborg Kommune
Tidspunkt for opgaven: 2016

Baggrund
Aalborg Kommune ønsker at høre forældres bekymringer om skolelukning og ønsker til ny skoles udformning. Borgernes input indgår i det videre politiske arbejde.

Metode
Alle berørte forældre og lærere inviteres til dialog. I de enkelte klasser og lærergrupper interviewes deltagerne i grupper om deres bekymringer og ønsker for ny skole. Desuden udfylder alle et spørgeskema med spørgsmål om centrale emner for de berørte børns fremtidige skoletilbud (bl.a. transport/logistik, fysiske rammer og faciliteter og faglig ekspertise og selve processen). Ud fra interviews og spørgeskemaerne kortlægger Teknologirådet forældrenes og lærernes input, som Aalborg Kommune efterfølgende sætter tal og konsekvenser på. Alle berørte forældre og lærere inviteres afslutningsvist til et arbejdsmøde, hvor kortlægningen vises og deltagerne i mindre grupper diskuterer og prioriterer løsningsmulighederne elektronisk. Dialogerne ved bordene tager udgangspunkt i tematiserede diskusisonskort med angivelse af ønsket for kompensering, dens pris og konsekvens. Relevante embedsmænd fra skoleforvaltningen deltager som bordformænd.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet designede og faciliterede dialogprocessen. Teknologirådet stod for de analytiske opgaver som interviews, spørgeskemaer til lærere og forældre, kortlægning af input samt den afsluttende rapport med resultater fra afstemningerne på arbejdsmødet.

Denne type proces er udbytterig, når fokus er på kvalitativ indsamling og prioritering af borgeres input til videre politiske behandling.

Resultater
Aalborg Kommune får konkrete og prioriterede indspil for ny skole til videre politiske bearbejdning. Desuden får kommunen feedback på selve processen fra de berørte forældre og forældre.