Karen Riisgaard

Karen Riisgaard

Projektleder

+ 45 30 82 53 00

Projektleder med ekspertise i videnskabsformidling, borger- og interessentinddragelse

Karen Riisgaard er interesseret i at bygge bro mellem videnskab og samfund gennem dialog. I hendes arbejde har hun især fokus på at inddrage borgere og interessenter i forskning og innovation indenfor naturvidenskab og teknologi.

I Teknologirådet arbejder Karen bl.a. med planlægning, udførsel og koordinering af borger- og interessent inddragelse i EU projekterne The Human Brain Project og CIMULACT. Karen har desuden en PhD. i marin økologi fra DTU Aqua.

Karen har specifikke kompetencer indenfor disse områder:

  • Borgerinddragelse i videnskab og teknologi
  • Dialog mellem forskere og interessenter
  • Kommunikation og videnskabsformidling
  • Web, video og sociale medier