Lars Klüver

Lars Klüver

Direktør

+45 40 11 01 82

Direktør i Teknologirådet med 30 års erfaring indenfor teknologivurderinger og analyser med fokus på inddragende metoder. Klima, energi og miljø er Lars Klüvers specialeområder.

Lars leder Teknologirådet og dets projekt- og rådgivningsaktiviteter. Han er en særdeles erfaren facilitator af dialogprocesser med forskellige interessentgrupper og er ekspert i teknologivurdering og inddragende metoder i politisk rådgivning. Lars har koordineret en række danske og europæiske forskningsprojekter om borger- og aktørinddragelse i forskning og teknologiudvikling. Lars brænder for en bred offentlig debat om brug af data i fremtiden (Big Data, privacy, AI, droner).

Publikationer

  • Det fremtidige danske energisystem i 2025 (2007)
    Fremtidspanel med politikere i Folketinget. Energiscenarier og modeludvikling i samarbejde med energisektoren og politikere.Høringer og seminarer med energipolitikere og input til energipolitisk forlig 2008.Scenariearbejdet er udført af en arbejdsgruppe for Teknologirådet. Arbejdsgruppen bestod af: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen, DONG Energy Mette Behrmann, Energinet.dk Jens Pedersen, Energinet.dk Kenneth Karlsson, RISØ.
  • Klüver, L.,“World Wide Views on Global Warming. Global citizen consultation. Global TA.”, presentation at 4s 2009 (Society for the Social Studies of Science), Washington DC, 29. Oktober , 2009.
  • Christensen, J., Homann, P. H., Karlsson, K., Kaspersen, P. S., Klüver, L., Krawack, S., Leisner, I., ” Dansk transport uden kul & olie – hvordan?”- Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængigt af fossile brændsler inden 2050, Fonden Teknologirådet (2012).
  • Boldt, J., Espersen, S., Klüver, L., Nielsen, J. B. H., Nielsen, B. S., Nyholm, K., Parsby, M., Ravnsbæk, P., ”Biomasse til energiformål – et strategisk oplæg” (1994). Opdragsgiver: Teknologinævnet.
  • Foghmar, J., Larsen, G., Klüver, L. ”Hvidbog om biobrændstoffer” Hvad er perspektiverne for produktion og anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i Danmark?, 2009. Hvidbogen er udarbejdet af Teknologirådet i 2009 som led i varetagelse af en opgave for Partnerskabet for Biobrændstoffer. Teknologirådet har samarbejdet med Partnerskabet for Biobrændstoffer og Erhvervs- og Byggestyrelsen, FORA. Indholdsbeskrivelserne i Hvidbogen er dog helt Teknologirådets ansvar i forhold til Rådets uafhængige status som statslig teknologivurderingsinstitution.
  • Hye-Knudsen, H., Illlum, K., Klüver, L., Morthorst, P. E., Nielsen, L. H., Pedersen S.L., Sørensen, B. ”Fremtidens vedvarende energisystem – Et lysegrønt og mørkegrønt energiscenarie” , (1994).