Elisabeth Bergendorff

Elisabeth Bergendorff

Projektpraktikant

Tværfaglig design facilitering og teknisk problemløsning

Elisabeth Bergendorff har gennem sit ingeniørstudie beskæftiget sig med aktørinddragelse og sociotekniske design metoder i produkt- og systemudvikling. Hun tror på at kreativ, tværfaglig og innovativ problemløsning, skaber det bedste grundlag for udvikling af ny teknologi og forbedring af det eksisterende.

Hos Teknologirådet er hun en del af GoNano teamet, der skal koordinere og lede det EU fondet projekt om samfundsmæssig ansvarlig styring af nanoteknologiens udvikling og forskning i Europa.

Uddannelse

Bachelor i Design og Innovation, 2017, DTU

Stud.Cand.Polyt. i Design og Innovation, DTU