Fælles om samfundets udvikling

 

Fonden Teknologirådet arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

 

Hvorfor bruge os?
Vi er til for at bidrage på de felter, som fællesskab om samfundets udvikling kræver: Inddragelse med større kvalitet. Indblik i teknologiens muligheder og konsekvenser. Nye politiske arbejdsformer.

 

Hvordan gør vi det?
Vi rådgiver om, hvordan man udvikler løsninger på måder, der møder bred accept. Det gør vi med interessenterne i centrum. Afsæt i udfordringerne. Fokus på handlemulighederne. Og brugbare råd som resultat. Vi har 30 års erfaring i at skabe stærk politisk forankring på alle niveauer: Fra lokalt til regionalt, nationalt og globalt niveau.

 

Hvad tilbyder vi?
Brug os til at designe, lede og facilitere inddragelse via metodestærke processer. Bestil os til at få interessenter, politikere og eksperter til at samarbejde om analyser og vurderinger. Book os til foredrag og workshops om nye politiske arbejdsformer som redskab til robuste løsninger. Eller bestil os på timebasis til rådgivning.

 

Hvem gør vi det for?
Vi arbejder med og for: Virksomheder, organisationer, kommuner, regioner, fonde, Folketinget, EU og FN.

 

Hvad er vores baggrund?
Almennyttig. Uafhængig. Og internationalt anerkendt. Tre ting, der kendetegner os som metodehus. Vi har 30 års erfaring i at bringe viden, holdninger og handlemuligheder i spil – fra små lokale workshops til komplekse globale borgertopmøder. Derfor navigerer vi sikkert i et vidt spænd af opgaver og med samarbejdspartnere, der ønsker at være fælles om at udvikle samfundet.

 

God Fondsledelse – Fonden Teknologirådet 2018