Borgernes madpolitik

april 20, 1998

Et kort resumé:

Forbrugerne skal have mere og bedre information om fødevarer for at kunne påvirke markedet, i den retning de ønsker. Den offentlige fødevarepolitik skal sikre, at der tages hensyn til fødevaresikkerhed, kvalitet, miljø og dyreetik. Det er nogle af resultaterne i Teknologirådets udvidede interviewundersøgelse af befolkningens ønsker til fremtidens fødevarepolitik. Et flertal af forbrugerne er bevidste om deres ansvar for at påvirke udviklingen på markedet for fødevarer. Forbrugernes vigtigste middel hertil er bedre information i form af bedre varedeklarationer og særlige mærker. De fleste forbrugere er parate til at betale højere priser, hvis de er sikre på at få fødevaresikkerhed og kvalitet for pengene. Mange er også villige til at betale mere for miljøvenlige produktion og dyrevelfærd.