Energisektoren under forandring – trusler og muligheder

juni 20, 1998

Forord

Denne rapport er en redigeret udskrift af en høring om energisektoren under forandring, som blev afholdt på Christiansborg den 2. juni 1998. Høringen blev afholdt af Teknologirådet for Folketingets Energipolitiske Udvalg. Baggrunden for høringen var den forestående liberalisering af energimarkedet.

Rapporten indledes med et resumé, som giver læseren mulighed for at orientere sig i nogle af de centrale spørgsmål, der blev diskuteret på høringen. Resten af rapporten er opdelt i afsnit, svarende til emneblokkene i høringens program. Afsnittene indledes med oplægsholdernes indlæg, fulgt af en spørge- og debatrunde med Folketingets Energipolitiske Udvalg.

Høringens skriftlige oplæg er dokumenteret i en mappe, der blev uddelt til deltagerne. Mappen kan rekvireres i Teknologirådet. Denne rapport kan ses – og hentes fra – denne side.
Høringen blev planlagt af Folketingets Energipolitiske Udvalg samt Frede Hvelplund, Aalborg Universitet, Tarjei Haaland, Greenpeace og Peter Hoffmann, Danske Elværkers Forening.
Teknologirådet vil gerne benytte lejligheden til at takke for samarbejdet.

En særlig tak til oplægsholderne på høringen, der bidrog væsentligt til en aktuel debat.

Teknologirådet, juni 1998