Energiteknologi som vækstområde

april 9, 2003

Teknologirådet afholdt en konference om energiteknologiernes erhvervspotentiale for Danmark den 27. oktober 2003 i Landstingssalen. Den forskningsmæssige styrkeposition kan udnyttes til at skabe fremtidig vækst og sikre energiforsyningssikkerheden. Men hvad skal der til?

Dansk forskning og industri har en styrkeposition indenfor en række energiteknologier. Det gælder først og fremmest vindindustrien, hvor der i dag omsættes for 30-40 milliarder kroner. Men danske virksomheder og forskningsinstitutioner har aktuelt også store kompetencer på brændselscelleområdet, energistyring, brintteknologi, biomasse og i forhold til teknologier, der øger en effektiv udnyttelse af ressourcer. Fremtidens energiforsyning og -produktion bestemmes af de energipolitiske prioriteringer der gøres i dag. Forskningsmidler er en væsentlig forudsætning for at den nye viden senere kan blive til produktion og værdiskabelse i forhold til energiområdet. Dansk energiforskning kan yde et afgørende bidrag i forhold at styrke danske industrielle muligheder for at udnytte de globale perspektiver på energiområdet, men forudsætningen herfor er en bevidst og målrettet energipolitik.

Projektet blev gennemført i år 2003 med en arbejdsgruppe bestående af:

  • Benny Christensen, Ringkøbing Amt
  • Poul Dyhr-Mikkelsen, Danfoss A/S
  • Bjarke Fonnesbech, IDA
  • Hans Larsen, Risø
  • Helge Ørsted Pedersen, Elkraft System
  • Leif Rasmussen, Forskerparken CAT
  • Niels Langvad, BankInvest
  • Ulla Röttger, REFU