EST-Frame – Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

juni 4, 2012

Hvordan rustes politikere og embedsfolk bedst til at tage beslutninger om ny og fremvoksende teknologi? Det forsøgte Teknologirådet at finde innovative svar på sammen med en række førende europæiske forskningsinstitutioner.

Som led i EU’s bestræbelser på at sikre en bæredygtig teknologisk udvikling skulle forskningsprojektet EST-frame udvikle nye metoder til rådgivning om ny teknologi og videnskab, som går på tværs af rådgivnings-traditionerne. Her kunne Teknologirådet bidrage med årtiers erfaring med tværfaglig teknologivurdering og kunne samtidig lære af de bedste på andre rådgivningsfelter.Hvad handler projektet om?

Projektet ’Integrated assessment methods for measuring societal impacts of emerging science and technology (EST-frame) arbejdede med nye måder at vurdere de samfundsmæssige konsekvenser af fremvoksende teknologier (såkaldte ’emerging sciences and technologies’ eller EST). Projektet kortlagde metoder fra forskellige rådgivningstraditioner som fx teknologisk fremsyn, etisk analyse, økonomiske evaluering, risikovurdering og teknologivurdering, undersøgte deres styrker og svagheder og afprøvede muligheder for at integrere dem i en samlet ramme.

Projektet havde fokus på fire fremvoksende teknologiområder. Det skulle belyses, hvilke specifikke vurderingsmetoder der anvendes, og hvordan de forskellige rådgivningstraditioner arbejder inden for:

1) Nanoteknologi i fødevareproduktionen
2) Syntetisk biologi
3) Biobrændstoffer
4) Cloud computing

Hvem henvender projektet sig til?
Projektets skulle identificere hvilke fremtidige tendenser og behov, der presser sig på i forhold til rådgivning omkring ny teknologi. Projektet ville også identificere i hvilket omfang- og i hvilke sammenhænge, en mere integreret ramme for teknologivurdering er relevant. Et vigtigt spørgsmål var, hvilken rolle en integreret ramme for teknologivurdering skal spille i et politisk landskab præget af internationalisering, markedspolitik, og nye former for offentlig-private partnerskaber i regulering af ny teknologi.

Et væsentligt mål for projektet var derfor at fremkomme med et teknologivurderingsværktøj, der kan integrere de væsentligste metoder inden for moderne teknologivurdering. Dette integrerede værktøj skal være til gavn for de aktører i samfundet, der beskæftiger sig med analyse af- og koordinering af den offentlige debat omen bred vifte af nye teknologiske udviklingsområder. Det vil sige aktører som etiske råd og nævn, europæiske teknologivurderingsråd og andre rådgivende institutioner.

Projektet var finansieret af EUs 7. rammeprogram under temaet ‘Videnskab i samfundet’. Det arbejdede på tværs af fire europæiske lande.