Gratis offentlig transport?

oktober 27, 2005

Der er samfundsøkonomiske fordele at hente ved at flytte en del af bilismen over i offentlig transport. Færre biler reducerer nemlig bilismens negative afledte effekter og dermed også samfundets udgifter til dem. Det er effekter som ulykker, luftforurening, CO2-udslip/klimaeffekt, støj, udbygning og vedligeholdelse af infrastruktur – effekter der ifølge Trafikministeriet koster samfundet 37 mia. kr. årligt (år 2000). Hertil kommer trængselsproblemer, ressourceforbrug etc.

Teknologirådets projekt håber at bidrage til den trafikpolitiske debat ved at søge at kortlægge de mulige samfundsmæssige og langsigtede konsekvenser af at indføre gratis offentlig transport. Og på denne baggrund vurdere om gratis transport kunne være et velegnet politisk instrument til at imødegå de voksende problemer fra trafikken.

Også borgeres holdninger, afvejninger og prioriteringer vil blive inddraget i arbejdet med de endelige vurderinger og anbefalinger.

Projektorganisation
Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe. Som assistance for gruppen er tilknyttet en trafikøkonom, der bistår arbejdsgruppen med det skriftlige arbejde efter gruppens anvisninger – dataindsamling og -behandling samt beregninger.

 

Medlemmer af arbejdsgruppen er:

Anker Lohmann-Hansen, lektor, Aalborg Universitet, Byplanlægning, Veje og Trafik, Trafikforskningsgruppen

Bengt Holmberg, professor, Inst. för Teknik och Samhälle, Avdelningen för Trafikplanering,
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet

Claus Jørgensen, miljø-og trafikpolitisk medarbejder, Forbrugerrådet

Hans Ege, trafikplanlægger i Trafikdivisionen, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR)

Morten Marott Larsen, forsker, ph.d., cand. polit., Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, (AKF)

Per Homann Jespersen, lektor, Roskilde Universitetscenter, Center for Trafikforskning

Fra Teknologirådet medvirker projektleder Anne Funch Rohmann, projektsekretær Vivian Palm og projektmedarbejder Anne Tellef. Trafikøkonom Johan Nielsen assisterer gruppen i dens dokumentationsarbejde.