Hvor går grænsen?

juni 12, 1995

Forord

Hver eneste dag udsættes vi for tusindvis af kemiske stoffer – både på arbejdet og i fritiden. Kemiske stoffer bruges til fremstilling af fødevarer, og de findes i vort arbejdsmiljø og ydre miljø. Mange af disse stoffer er giftige.

Derfor fastsætter myndighederne grænseværdier, som gør det muligt for os at udnytte stoffernes tekniske fordele, og samtidig undgå risici.

Men er grundlaget for fastsættelsen og brugen af grænseværdier godt nok? Og hvor sikre kan vi være?

For at få besvaret bl.a. disse spørgsmål har Teknologinævnet afholdt en konsensuskonference om kemiske stoffer i mad og miljø på Det Ny Teater den 9.-12. juni 1995.

Formålet med konferencen var at få lægfolks vurderinger og anbefalinger af konflikter og løsninger på området. Herunder at få vurderet, om der kan slækkes eller strammes på den nuværende praksis.

Formålet var desuden at sprede interesse og viden for at udbrede og nuancere debatten om emnet, samt at bidrage til at kvalificere grundlaget for de politiske beslutninger på området.

Denne rapport indeholder konferencens slutdokument, udarbejdet af lægfolkene i spørgepanelet. Desuden indeholder rapporten konferencens ekspertoplæg.

Emnet er afgrænset således, at der primært er fokuseret på det humantoksikologiske område.

Teknologinævnet vil gerne takke alle der har bidraget ved arrangementet ikke mindst følgegruppen og de to paneler, der alle har ydet en stor indsats både under forberedelserne og på selve konferencen.

Teknologinævnets sekretariat, juni 1995
Henriette Hye-Knudsen
Projektleder