Hvordan skal vi sikre kystbyer mod fremtidens havstigninger?

september 6, 2018

Byerne og det stigende havvand

Klimaet er under forandring, og med dette er havstigninger og flere kraftige stormfloder en realitet for Danmark i fremtiden. Det betyder at vi skal sikre flere af Danmarks kystbyer. Både klimaet og byerne er dynamiske, og derfor er vi nu nødt til at diskutere fremtidens byer, og hvordan klimaforandringer kan indtænkes i deres udformning.

Bred dialog
Projektet ”Byerne og det stigende havvand”, der ledes af Teknologirådet med støtte fra Realdania, ønsker at starte denne debat. Projektet løber i perioden 2018-2021, med formål om at skabe et vidensgrundlag og igangsætte en bred offentlig dialog om, hvordan vi gerne vil bruge og bo i byerne i fremtiden, og hvordan disse visioner kan opfyldes i sammenhæng med klimasikring mod havstigninger. Projektet vil udmunde i flere mulige fremtidsscenarier for byerne, anbefalinger for fremtidig lovgivning, ansvarsfordeling, finansiering og organisering samt lokale guidelines for udvalgte byer.

Udvikling af fremtidsscenarier
Der er ingen facitliste for fremtidens by, og derfor vil projektets udgangspunkt være en række mulige fremtidsscenarier. Disse vil danne grundlag for en dialogproces mellem interessenter, eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer. Fremtidsscenarierne vil undervejs blive diskuteret, udfordret og omformet og vil i sidste ende repræsentere en række fælles visioner for fremtidens klimasikrede byer.

Fra input scenarie til output scenarie
En af hovedkernerne i projektet vil være inddragelsen af interessenter allerede fra start. Disse interessenter vil gennem workshops, konsultationer og konferencer diskutere temaer omkring fremtidens by og fremtidens klimasikring. Her vil vi bl.a. diskutere natur og rekreative steder i byen, fremtidens transport og fremtidens byrum. Efterfølgende vil resultatet af interessenternes arbejde og dialog blive ført videre til to borgertopmøder. Her vil borgere fra hele landet yderligere diskutere og udvikle fremtidsscenarierne til de scenarier, der føres videre til et politisk panel, og i sidste ende til en folketingshøring. Desuden vil projektet i hele perioden blive fulgt af en tværfaglig følgegruppe af eksperter, der vil have en væsentlig rolle i udviklingen af fremtidsscenarierne, og vil løbende komme med udspil til anbefalinger samt vurdere guidelines for lokale forhold.

Opmuntring til offentlig dialog
For at sikre en løbende dialog og oplysning omkring projektet, vil der undervejs blive udarbejdet tre nyhedsbreve til Folketinget, artikler til Altinget og fagblade mm. På den måde har alle, der har interesse i debatten, mulighed for at bidrage og tilkendegive holdninger og idéer, selv hvis de ikke har været deltagende i det resterende arbejde. Overordnet vil projektet føre til viden, netværk, debat og nytænkende løsninger, som vil bidrage til et bærende grundlag for en optimal klimasikring af vores byer over de næste 100 år, med fokus på hvilke funktioner og hvilken udformning vi i fællesskab ønsker, at vores byer bør have.