Medicin til raske – en syg idé?

november 27, 2002

I de senere år er der sket en markant stigning i forbruget af livsstilsregulerende lægemidler som f.eks. midler mod rygning, fedme, depression og manglende potens. Og ny medicin er på vej. En Reuters Business Insight rapport viser, at medicinalbranchen i disse år investerer 20 milliarder engelske pund i 400 nye præparater, herunder piller mod overdreven shopping og piller der kan forbedre humør, hukommelse og præstationsevne.

Samtidigt med det øgede udbud af lægemidler synes der at være sket en ændring i danskernes tilgang til medicin. Hvor man tidligere tog medicin for at helbrede en bestemt sygdom, bruges medicin i dag også til at forbedre livskvaliteten f.eks. gennem en forandring af udseende, egenskaber og adfærd. Det øgede udbud af lægemidler for eller imod en bestemt livsstil rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er brug for en større offentlig debat eller en politisk regulering på området.

Ved at kortlægge eksisterende og fremtidig livsstilsmedicin samt identificere og diskutere de væsentligste problemstillinger på området, skulle Teknologirådets projekt bidrage til en vurdering af behovet for en bredere offentlig debat eller en politisk regulering af området.

Som en del af projektet afholdt Teknologirådet en konference om emnet på Christiansborg d. 21. januar 2004.