På vej mod intelligent trafik

januar 12, 1995

Forord

Den samlede trafikmængde er stigende, og et af værktøjerne til at styre trafikafviklingen i fremtiden bliver brugen af informationsteknologi baseret på data- og kommunikationsteknologi – også kaldet trafikinformatik.

Trafikinformatikkens grundidé er, at den rigtige information på det rigtige tidspunkt kan gøre vejtrafik mere effektiv, miljøvenlig, sikker, økonomisk og komfortabel. Der er således store forventninger til teknologierne, men hvad er eventuelle ulemper og problemer ved trafikinformatikken?

Der er behov for at få afklaret hvor og hvordan trafikinformatik bør bruges, og dermed hvilken udvikling befolkningen ønsker for trafikken.

Teknologinævnet har derfor afholdt en konsensuskonference på Christiansborg i dagene 28.-31. oktober 1994 om trafikinformatik.

Formålet med konferencen var at skabe overblik over trafikinformatikkens teknologiske stade, og få vurderet og besvaret spørgsmål om anvendelsesmuligheder og konsekvenser i relation til bl.a. sikkerhed, miljø og økonomi.

Formålet var desuden at sprede interesse og viden, for at udbrede debatten om emnet, samt at bidrage til at kvalificere grundlaget for de trafikpolitiske beslutninger på området.

Denne rapport indeholder konferencens slutdokument, udarbejdet af lægfolkene i spørgepanelet. Desuden indeholder rapporten konferencens ekspertoplæg.

Teknologinævnet vil gerne takke alle der har bidraget ved arrangementet ikke mindst planlægningsgruppen og de to paneler, som har ydet et stort arbejde både under forberedelserne og på selve konferencen.

Teknologinævnets sekretariat, januar 1995
Henriette Hye-Knudsen
Projektleder