Storbyens trafik – et ønske om politisk koordinering

februar 17, 1998

Et meget bredt udsnit af interessegrupper omkring Københavns Trafik er enige om, at København skal være en grønnere, smukkere og mere fredelig by. Samtidig skal væksten i biltrafikken vendes, og afgifterne på biler bør lægges om. Byens kollektive trafik skal prioriteres højt, og der skal være grønne cykelstier og bedre forhold for fodgængere. Dette kræver imidlertid en samordning af Storkøbenhavns trafik, men også politisk mod til at tage beslutninger om fremtidens trafik.

Disse fælles og markante konklusioner blev nået, da Teknologirådet på en konference i starten af marts 1998 om Storkøbenhavns Trafik havde samlet 58 deltagere, der tilsammen repræsenterede otte forskellige interesseområder: Erhvervsliv, politikere, embedsmænd, eksperter, bilister, tog/cyklister, interessegrupper for bil- og vejtrafik og grønne interessegrupper. I tre dage gik de med til at parkere deres uenigheder og finde frem til de dominerende tendenser i Storkøbenhavns trafik og formulere fælles projekter, der skal forbedre Københavns trafik.

Et konkret resultat af Teknologirådets konference er således at ca. 20 af deltagerne spontant har taget initiativ til at danne et rådgivende Trafikråd, hvor konferencens deltagere vil blive repræsenteret. Nøgleordene for initiativet er, at der mangler en samordning mellem kollektiv og privat transport, et behov for helhedsløsninger og at man skal væk fra skyttegravskrige og i stedet samle kræfterne gennem f.eks. konkrete forsøg. Selv de tilstedeværende politikere var enige i, at den største forhindring, der skal overvindes for at komme videre med trafikløsninger, er en overordnet planlægning.