Telemedicin – nye muligheder for sundhedssektoren?

september 20, 1997

Kort om projektet:

Teknologirådet har ladet en arbejdsgruppe gennemføre en teknologivurdering af hvorvidt anvendelse af telemedicin vil give nye muligheder for sundhedssektoren. Arbejdsgruppe vurderer, at telemedicinen kan bringe langt mere kvalitet i sundhedsvæsenet og dermed patienterne – for samme ressourcer. Arbejdsgruppen anbefaler, at telemedicin udvikles til at indgå på alle niveauer i den danske sundhedssektor og foreslår, at der iværksættes nogle store, telemedicinske projekter, som koordineres i et telemedicinsk center.