Velfærd fremover – en udfordring

maj 30, 2006

Den opsamlende konference blev afholdt den 22. marts 2006 i anledning af udgivelsen af Velfærdskommissionens slutrapport, og at regeringen i foråret fremlagde sine forslag til reformer på Velfærdsområdet.

Folketingets Fremtidspanel har ønsket at inddrage viden og politiske overvejelser fra flere kilder og har derfor trukket på viden og analyser fra forskellige aktører i velfærdsdebatten, bl.a.:

– Velfærdskommissionen
– Fremtidspanelet egen baggrundsgruppe, som støttede gennemførelsen af de fire høringer
– Eksterne eksperter, som bidrager til debatten om Velfærdskommissionens arbejder og velfærd fremover

Til højre på siden finder du et program for høringen samt link til de skriftlige konferencematerialer. Rapporten kan ligeledes downloades.