Bæredygtigt materialevalg

december 3, 1994

Kapitel 1. Indledning

Miljøhensynet spiller en stadig større rolle i virksomheders og borgeres dagligdag, og kravet om et øget miljøhensyn er da også uomgængeligt, hvis vi skal gøre os håb om at nærme os et bæredygtigt samfund.

Udviklingen mod et bæredygtigt samfund sker langsommere, end man kunne ønske, men vi er trods alt nået dertil, hvor en mærkbar del af den danske befolkning efterspørger miljøvenlige produkter. Miljøhensyn vil fremover være en konkurrenceparameter på linje med pris, kvalitet og service. Kun virksomheder, der arbejder seriøst og konstruktivt med miljøforhold og ­spørgsmål, kan regne med at overleve på længere sigt.

Der skal altså produceres flere og mere miljøvenlige produkter, og en væsentlig del af denne opgave skal løses ved at bruge mere miljøvenlige materialer i produktionen. Der hviler dermed en stor forpligtelse på designere, arkitekter, ingeniører og andre, der har mulighed for at påvirke såvel produkternes udformning og nyttefunktion som valget af materialer til produktionen.

Teknologinævnet har drøftet problemstillinger omkring Grønt Design og Bæredygtigt Materialevalg og har i den sammenhæng fundet behov for at iværksætte et mindre overbliksprojekt, der kan belyse problemstillinger som:

  • de vigtigste spørgsmål og problemer ved vurdering af materialers bære- dygtighed
  • de vigtigste løsninger og handlemuligheder

 

Nærværende rapport udgør resultatet af dette overbliksprojekt, idet forslag til Teknologinævnets aktiviteter er afrapporteret særskilt.

Med henblik på at indkredse de mest væsentlige problemstillinger er det tilstræbt at belyse så mange – og særligt danske – erfaringer som muligt i rapporten. Indenfor projektets begrænsede rammer betyder dette omvendt, at de ressourcer, der har kunnet afsættes til de enkelte områder og projekter, ikke har givet mulighed for en ultimativ analyse heraf.

Projektets rammer har afstedkommet en række afgrænsninger, hvoraf skal nævnes:

  • det har ikke været muligt nationalt og (slet ikke) internationalt at tage kontakt til alle centrale personer eller projekter indenfor området; og
  • lovgivning omkring materialevalg, EU-direktiver, EU-forordninger og andre nationale og internationale forhold, der eventuelt kan virke begrænsende på valg af materialer, er ikke behandlet.

 

Projektet er udført i efteråret 1993 af Bjørn Bauer, PlanMiljø. Rapporten er færdigskrevet i foråret 1994.

Teknologinævnet, december 1994.