Nye politikforslag fra LO til Folketinget på arbejdsmiljøområdet

juli 7, 2017

Teknologirådet faciliterer et forløb for LO hvor eksperter udvikler politikforslag til, hvordan man sikrer flere gode år på arbejdsmarkedet for LO’s medlemmer.

Projektet ’Flere gode år på arbejdsmarked’ blev sat i værks af LO i 2016, og indsamlede dokumentation på de muligheder og udfordringer vi står med på fremtidens arbejdsmarked, hvor tilbagetrækningen bliver senere. Læs mere her: https://lo.dk/nyheder/oversigt-temaer/hoejere-pensionalder-nej-tak/

Desuden har LOs næstformand Morten Skov Christensen fortalt til Altinget: Arbejdsmiljøet er afgørende, hvis vi skal arbejde længere. Læs artiklen her
http://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/lo-naestformand-arbejdsmiljoeet-er-afgoerende-hvis-vi-skal-arbejde-laengere

Teknologirådet har nedsat en arbejdsgruppe, som igennem en række workshops og arbejdsgruppemøder skal udvikle politikforlag.
Disse politikforslag skal præsenteres på en åben Folketingshøring d.26. oktober 2017.