Andet

SATORI Del 2: Ramme for etiske konsekvensanalyse af forskning og innovation (CWA 17145)

21. februar 2018

SATORI Del 1: Etiske Udvalg – nøgleanbefalinger til etisk vurdering af forskning og innovation samt etiske udvalgs rolle, sammensætning og daglige drift (CWA 17145-1)

21. februar 2018

Invitation politikerseminar om klimatilpasning 27. april 2017

04. december 2017

ASSET – Booklet DK

21. februar 2018

Præsentation: Fra Assens Kommune til Assens Kommunity, Assens Kommune

21. februar 2018

Præsentation: Trends i digital borgerinvolvering, Seismonaut

21. februar 2018

Præsentation: Ny politisk arbejdsform, Gentofte Kommune

21. februar 2018

Where is public participation in local development heading tomorrow?

21. februar 2018

Præsentation: Borgerindragelse og digitale metoder: Et eksempel fra Aalborg Kommunes skoler, Aalborg Universitet

21. februar 2018

Reviving regional cities/towns: The case for catalytic innovation

21. februar 2018

Præsentation: Lokal udvikling via mobilisering af lokale ressourcer, Rudersdal Kommune

21. februar 2018

Borgerne blev hørt i Billund – case

21. februar 2018

Borgerne gav bud på økonomiske pejlemærker -case

21. februar 2018

Danmarks fremtidige biodiversitet – case

21. februar 2018

Debat om danske nationalparker – case

21. februar 2018

Debat om klimatilpasning – case

21. februar 2018

Kystkommuner gav bud på omkostningseffektive løsninger for kystbeskyttelse – case

21. februar 2018

Lokale interessenter gav input til ny boligpolitik i Rødovre Kommune – case

21. februar 2018

Ny ældrepolitik med input fra borgerne – case

21. februar 2018

Politikere, borgere og interessenter i dialog om prioritering af Danmarks areal – case

21. februar 2018

29 kommuner i Region H skal høres om de politiske udfordringer med klimatilpasning – case

21. februar 2018

350 borgere gav retning på klimatilpasningsplan – case

21. februar 2018

Program for høring om Danmarks areal i fremtiden

03. marts 2016

Debathæfte: Anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden

01. juli 2016

Forskningens Døgn 2016 – Forslag til events på universiteterne

21. februar 2018

CIMULACT inspirationsmagasin

11. april 2015

Booklet WWViews – DK

06. januar 2015

Danmarks Areal i Fremtiden – oversigt

21. februar 2018

Pacita booklet – DK

10. januar 2014

Nye politiske arbejdsformer

21. februar 2018

Ny teknologi i ældreplejen – om metode og forløb

06. april 2007

Ny teknologi i ældreplejen – 4 scenarier om mulig udvikling på området

06. april 2007

Ny teknologi i ældreplejen – debatoplæg

06. april 2007

Ballerup og Cyberspace, Konferenceoplæg

Ikke Tilgængelig

Ingen Dato

Bibliotek 2005 – 4 scenarier

Gratis ved forespørgsel

Ingen Dato