Rapporter

Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? Politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning

01. november 2018

Rapport – politisk dialog om klimatilpasning

21. februar 2018

Anbefalinger til Prioritering af Danmarks areal i fremtiden

04. maj 2017

23 europæiske eksempler på klimatilpasning med borgerinvolvering. Inspiration til beslutningstagere, fagfolk og borgere

21. februar 2018

Interessentinddragelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for kystdirektoratet, Miljø- og fødevareministeriet

21. februar 2018

Casebeskrivelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for Kystdirektoratet , Miljø- og Fødevareministeriet

21. februar 2018

Høring om multifunktionalitet i det danske landskab

04. juli 2016

Kortlægning af den offentlige forsknings – , udviklings – og uddannelsesindsats på droneområdet samt den offentlige anvendelse af droner

21. februar 2018

Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

08. januar 2015

Test dig selv! – Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

21. februar 2018

Dansk transport uden kul og olie – hvordan?

21. februar 2018

Resultater fra borgertopmøde om den regionale udvikling i Region Nordjylland

12. februar 2011

Skole og medier – it-understøttelse af læring

04. juli 2011

Borgernes KlimaKatalog – Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

21. februar 2018

Fremtidens Sundhedsvæsen – Borgernes katalog med bud på hvordan sundhedsvæsenet skal udvikle sig de næste 10-15 år

21. februar 2018

E-valg – et valg for fremtiden? – baggrundsrapport

21. februar 2018

E-valg – et valg for fremtiden? – anbefalingsrapport

21. februar 2018

Bedre styring af offentlig IT – Arbejdsgruppens anbefalinger

06. januar 2010

Høring om Fedme som samfundsproblem

04. juni 2010

Biometri – brug af biometriske teknologier i det danske samfund

04. januar 2010

Teknologi og marginalisering – er der en sammenhæng?

21. februar 2018

Høring om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

08. januar 2009

Høring om klimaændringer og udviklingslande

01. maj 2009

Høring om psykiske arbejdsskader

10. september 2008

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem

10. september 2008

Høring om fremtidens infrastruktur

10. september 2008

Klimarigtigt byggeri – vi kan, hvis vi vil!

21. februar 2018

Brugernes it-sikkerhed – Analyse af interviewmøde

21. februar 2018

Sikkerhedsteknologier og beskyttelse af privatlivet (PRISE)

11. januar 2007

Prioriteringer i sundhedssystemet

10. januar 2007

Høring om lægeordineret heroin

21. februar 2018

Høring for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om: Miljøteknologi

05. oktober 2007

Anbefalinger til fremtidens patentsystem

Køb for 50 kr. ved forespørgsel

06. januar 2005

Klima rapport: Nyt klima – Nyt liv

02. januar 2004