Publikationer

God fondsledelse – Fonden Teknologirådet 2017

13. april 2018

Bornholms areal i fremtiden

11. april 2018

Fra Rådet til Tinget nr. 296: Flere gode år på arbejdsmarkedet?

01. februar 2018

Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? Politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning

11. januar 2018

SATORI Del 2: Ramme for etiske konsekvensanalyse af forskning og innovation (CWA 17145)

29. august 2017

SATORI Del 1: Etiske Udvalg – nøgleanbefalinger til etisk vurdering af forskning og innovation samt etiske udvalgs rolle, sammensætning og daglige drift (CWA 17145-1)

29. august 2017

Rapport – politisk dialog om klimatilpasning

24. maj 2017

Fra rådet til tinget 295: Politikerseminar om klimatilpasning i Region H – anbefalinger til Folketinget

24. maj 2017

Fra rådet til tinget 294: Store opgaver skal løses – Afsluttende konference om Prioritering af Danmarks Areal i fremtiden

24. maj 2017

Invitation politikerseminar om klimatilpasning 27. april 2017

12. april 2017

Anbefalinger til Prioritering af Danmarks areal i fremtiden

05. april 2017

Opinion and Action Plan on Data Protection and Privacy

01. april 2017

Co-creation and engagement with citizens and experts

17. februar 2017

23 europæiske eksempler på klimatilpasning med borgerinvolvering. Inspiration til beslutningstagere, fagfolk og borgere

31. januar 2017

Fra Rådet til Tinget 293: Anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden: Bedre værktøjskasse ønskes

01. december 2016

Fra rådet til tinget nr. 292 Borgerinddragelse giver holdbar klimatilpasning

25. november 2016

Informationsmateriale om Folketingshøring 2016 – Hvilke planlægningsredskaber skal i spil?

27. oktober 2016

Pressemeddelelse fra Folketingshøring 2016

27. oktober 2016

ASSET – Booklet DK

24. september 2016

Reviving regional towns and cities, Janette Hartz-Karp, Professor, Curtin University

23. september 2016

Interessentinddragelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for kystdirektoratet, Miljø- og fødevareministeriet

22. september 2016

Casebeskrivelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for Kystdirektoratet , Miljø- og Fødevareministeriet

22. september 2016

Præsentation: Fra Assens Kommune til Assens Kommunity, Assens Kommune

15. september 2016

Præsentation: Trends i digital borgerinvolvering, Seismonaut

15. september 2016

Præsentation: Ny politisk arbejdsform, Gentofte Kommune

15. september 2016

Where is public participation in local development heading tomorrow?

15. september 2016

Præsentation: Borgerindragelse og digitale metoder: Et eksempel fra Aalborg Kommunes skoler, Aalborg Universitet

15. september 2016

Reviving regional cities/towns: The case for catalytic innovation

15. september 2016

Præsentation: Lokal udvikling via mobilisering af lokale ressourcer, Rudersdal Kommune

15. september 2016

Borgerne blev hørt i Billund – case

15. september 2016

Borgerne gav bud på økonomiske pejlemærker -case

15. september 2016

Danmarks fremtidige biodiversitet – case

15. september 2016

Debat om danske nationalparker – case

15. september 2016

Debat om klimatilpasning – case

15. september 2016

Kystkommuner gav bud på omkostningseffektive løsninger for kystbeskyttelse – case

15. september 2016

Lokale interessenter gav input til ny boligpolitik i Rødovre Kommune – case

15. september 2016

Ny ældrepolitik med input fra borgerne – case

15. september 2016

Politikere, borgere og interessenter i dialog om prioritering af Danmarks areal – case

15. september 2016

Præsentation: Mein Berlin – Particitation in urban development

15. september 2016

29 kommuner i Region H skal høres om de politiske udfordringer med klimatilpasning – case

15. september 2016

350 borgere gav retning på klimatilpasningsplan – case

15. september 2016

Fra rådet til tinget nr. 291 Folketingshøring om Multifunktionalitet i det dansk landskab: Kan vi få plads til det hele?

17. maj 2016

Høring om multifunktionalitet i det danske landskab

07. april 2016

Kortlægning af den offentlige forsknings – , udviklings – og uddannelsesindsats på droneområdet samt den offentlige anvendelse af droner

22. marts 2016

ENGAGEMENT. Fælles om samfundets udvikling. Inddragelse i offentlig regi. (Nr. 2 – 2016)

03. marts 2016

Program for høring om Danmarks areal i fremtiden

03. marts 2016

Fra Rådet til tinget nr. 290 Borgertopmøde om Danmarks areal i fremtiden: Bedre samspil, mere planlægning

08. februar 2016

Afstemningsresultater fra borgertopmøde den 23 januar 2016

23. januar 2016

Folder til borgertopmøde d. 23 januar – Hvordan skal Danmark se ud i fremtiden?

19. januar 2016

Debathæfte: Anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden

07. januar 2016

Forskningens Døgn 2016 – Forslag til events på universiteterne

26. november 2015

CIMULACT inspirationsmagasin

04. november 2015

ENGAGEMENT. Fælles om samfundets udvikling. Inddragelse i offentlig regi. (Nr. 1 – 2015)

16. september 2015

Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

01. august 2015

Booklet WWViews – DK

01. juni 2015

Fra rådet til tinget nr. 289 Er Danmark blevet for lille?

21. maj 2015

Danmarks Areal i Fremtiden – oversigt

26. januar 2015

Fra rådet til tinget nr. 286 Sikring mod stormflod

14. januar 2015

Test dig selv! – Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

26. oktober 2014

Pacita booklet – DK

01. oktober 2014

Fra rådet til tinget nr. 287 Velfærdsteknologier med mennesket i centrum

16. juni 2014

Fra rådet til tinget nr. 288 – Bekæmpelse af madspild

31. marts 2014

Fra rådet til tinget nr. 285 Styrk it-sikkerheden

16. december 2013

Fra rådet til tinget nr. 284 Dronerne er her

01. september 2013

Fra rådet til tinget nr. 283 Strategisk energiplan – Forsinkelse koster dyrt

05. juli 2013

Fra rådet til tinget nr. 282 Øget brug af medicinske selvtest

05. juli 2013

Dansk transport uden kul og olie – hvordan?

31. maj 2012

Resultater fra borgertopmøde om den regionale udvikling i Region Nordjylland

02. december 2011

Debat magasin om regional udvikling i Region Nordjylland

11. september 2011

Fra rådet til tinget nr. 281Syntesebiologi til debat

28. juni 2011

Fra rådet til tinget nr. 280 Borgerne om brugerbetaling, ventetidsgaranti og krav til patienterne

28. juni 2011

Fra rådet til tinget nr. 279 Klare borgerkrav om klimatilpasning

26. april 2011

Fra rådet til tinget nr. 278 Folkeskolen kan få langt mere ud af it

13. april 2011

Skole og medier – it-understøttelse af læring

07. april 2011

Fra rådet til tinget nr. 277 Nedtælling til e-valg

22. marts 2011

Borgernes KlimaKatalog – Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

17. marts 2011

Fremtidens Sundhedsvæsen – Borgernes katalog med bud på hvordan sundhedsvæsenet skal udvikle sig de næste 10-15 år

17. marts 2011

E-valg – et valg for fremtiden? – baggrundsrapport

17. marts 2011

E-valg – et valg for fremtiden? – anbefalingsrapport

17. marts 2011

Fra rådet til tinget nr. 276 Veje til bæredygtig transport

01. februar 2011

Fra rådet til tinget nr. 274 Klimatilpasning kræver rettidig omhu

05. januar 2011

Fra rådet til tinget nr. 275 Fremtidsbyer er bæredygtige

04. januar 2011

Fra rådet til tinget nr. 273 Frugtbar høring om “Lov om røgfri miljøer”

25. november 2010

Fra rådet til tinget nr. 272 Skal fedmeproblemet skæres væk?

09. november 2010

Fra rådet til tinget nr. 271Holdningsskifte skal sikre bedre offentlig IT

07. juli 2010

Fra rådet til tinget nr. 270 Læger og sygeplejersker skal drive sundheds-IT fremad

29. juni 2010

Fra rådet til tinget nr. 269 Integration version 2.0

22. juni 2010

Bedre styring af offentlig IT – Arbejdsgruppens anbefalinger

01. juni 2010

Høring om Fedme som samfundsproblem

06. april 2010

Biometri – brug af biometriske teknologier i det danske samfund

01. april 2010

Fra rådet til tinget nr. 268 Biometri kan højne datasikkerhed

26. marts 2010

Fra rådet til tinget nr. 267 Ny landbrugslov med tvivlsom effekt

10. marts 2010

Fra rådet til tinget nr. 266 Hvidbog om biobrændstoffer

08. december 2009

Fra rådet til tinget nr. 265 Fedme er et samfundsproblem

30. november 2009

Fra rådet til tinget nr. 264 Borgere ønsker klimaaftale nu

04. november 2009

Teknologi og marginalisering – er der en sammenhæng?

21. september 2009

Høring om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

01. august 2009

Fra rådet til tinget nr. 263 Jagten på det ideelle fødevaremærke

23. juni 2009

Nye politiske arbejdsformer

15. maj 2009

Fra rådet til tinget nr. 262 Teknologi og marginalisering

16. april 2009

Fra rådet til tinget nr. 261Et 91-strenget AF-system

16. april 2009

Fra rådet til tinget nr. 260 Trængsel og kørselsafgifter

02. marts 2009

Fra rådet til tinget nr. 259 PRISE vil passe på privatlivet

02. februar 2009

Høring om klimaændringer og udviklingslande

05. januar 2009

Fra rådet til tinget nr. 258 Transportvaner udfordres af klimaet

22. december 2008

Fra rådet til tinget nr. 257 Klimamål for transport

19. december 2008

Fra rådet til tinget nr. 256 Klimaaftale og u-lande

12. december 2008

Fra rådet til tinget nr. 255 Klimarigtigt byggeri

19. november 2008

Høring om psykiske arbejdsskader

09. oktober 2008

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem

09. oktober 2008

Høring om fremtidens infrastruktur

09. oktober 2008

Fra rådet til tinget nr. 254 Bedre vilkår for innovation

02. oktober 2008

Klimarigtigt byggeri – vi kan, hvis vi vil!

18. september 2008

Fra rådet til tinget nr. 253 It-kriminelle har fri adgang til private computere

26. august 2008

Fra rådet til tinget nr. 252 Ladt i stikken med psykisk arbejdsskade

25. juni 2008

Fra rådet til tinget nr. 251Faldgruber for bedre patientsikkerhed

20. maj 2008

Fra rådet til tinget nr. 250 Danskere skal ændre trafikadfærd

14. maj 2008

Brugernes it-sikkerhed – Analyse af interviewmøde

22. april 2008

Fra rådet til tinget nr. 249 Patenter for innovation og velfærd

17. april 2008

Fra rådet til tinget nr. 248 Danmarks nye katastrofeberedskab under lup

25. januar 2008

Fra rådet til tinget nr. 247 Nej til Big Brother mod terror

20. december 2007

Fra rådet til tinget nr. 246 Grundlag for prioriteringer skal frem i lyset

10. december 2007

Fra rådet til tinget nr. 245 Energi for fremtiden

14. november 2007

Sikkerhedsteknologier og beskyttelse af privatlivet (PRISE)

01. november 2007

Fra rådet til tinget nr. 244 Åbne og aktive innovationsprocesser er nødvendige

02. oktober 2007

Prioriteringer i sundhedssystemet

01. oktober 2007

Høring om lægeordineret heroin

31. august 2007

Fra rådet til tinget nr. 243 Lægeordineret heroin nu

03. juli 2007

Fra rådet til tinget nr. 242 National strategi for biodiversitet nødvendig

21. juni 2007

Ny teknologi i ældreplejen – om metode og forløb

04. juni 2007

Ny teknologi i ældreplejen – 4 scenarier om mulig udvikling på området

04. juni 2007

Ny teknologi i ældreplejen – debatoplæg

04. juni 2007

Høring for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om: Miljøteknologi

10. maj 2007

Fra rådet til tinget nr. 241Biogas – en forsømt mulighed

10. maj 2007

Fra rådet til tinget nr. 239 Meget mere energi kan spares

10. maj 2007

Fra rådet til tinget nr. 240 Fjernvarme får ny betydning

07. maj 2007

Fra rådet til tinget nr. 238 Aktion mod resistente bakterier

23. april 2007

Lokalt demokrati i praksis – inspirationskatalog

21. april 2007

Fra rådet til tinget nr. 237 Dobbelt gevinst med elbiler

13. april 2007

Lokalt demokrati i praksis – borgernes idékatalog

01. april 2007

Fra rådet til tinget nr. 236 50 procent vindkraft er mulig

28. marts 2007

Fra rådet til tinget nr. 235 Katastrofeberedskab mangler klar kurs

01. marts 2007

Det fremtidige danske energisystem – Teknologiscenarier

02. februar 2007

Fra rådet til tinget nr. 234 It-kriminalitet overskrider grænser

26. januar 2007

IT-sikkerhed på tværs af grænser

24. januar 2007

Fra rådet til tinget nr. 233 Biobrændstoffer til transport

11. januar 2007

Fra rådet til tinget nr. 232 Gratis offentlig transport

03. januar 2007

Fra rådet til tinget nr. 231Ønskes: En ny privacy-politik

27. november 2006

Fra rådet til tinget nr. 230 Uddannelse til globalt marked

12. oktober 2006

Fra rådet til tinget nr. 229 Bedre sundhed hvis færre røg

28. august 2006

Fra rådet til tinget nr. 228 Bliver man syg af NANO?

07. juli 2006

Fra rådet til tinget nr. 227 Danmarks energifremtid

22. juni 2006

Fra rådet til tinget nr. 226 RFID med brugerkontrol

15. juni 2006

RFID – Fra produkt til forbrug

13. juni 2006

Globalisering af videnstungt arbejde – Lille land hvad nu?

12. juni 2006

Velfærd Fremover – Konference rapport

09. juni 2006

Fra rådet til tinget nr. 225 Pervasive healthcare gavner kroniske patienter

01. juni 2006

Regulering af miljø- og sundhedsaspekter ved nanoteknologiske produkter og processer

01. juni 2006

Sundhedsydelser med IT

31. maj 2006

Fra rådet til tinget nr. 224 Terrornetværk i cyberspace

29. maj 2006

Fra rådet til tinget nr. 223 Vi har råd til flere ældre

29. maj 2006

Fra rådet til tinget nr. 222: Patentsystemet under pres

16. maj 2006

Fra rådet til tinget nr. 221Nedtælling til metroens 4. etape – Cityringen

11. maj 2006

Fra rådet til tinget nr. 220 Afgang for grøn transport – skal Danmark med?

25. april 2006

Fra rådet til tinget nr. 219 Danmarks energiforbrug skal ned

27. marts 2006

Fra rådet til tinget nr. 218 Dansk miljøteknologi til hele verden

27. marts 2006

Fra rådet til tinget nr. 217 Borgernes nationalparker

27. marts 2006

Digitale rettigheder i informationssamfundet – muligheder og udfordringer for borgernes adgang til information

24. marts 2006

Fra rådet til tinget nr. 216 Fortsat strid om GMO-regler

03. marts 2006

Fra rådet til tinget nr. 215 Depression bor også i kroppen

02. februar 2006

Fra rådet til tinget nr. 214 Danmark på vej mod intelligent energisystem

20. januar 2006

Fra rådet til tinget nr. 213 Brug viden om hjernen med omtanke

16. december 2005

Fra rådet til tinget nr. 212 Overvægtige børn og underernærede gamle

15. december 2005

Fra rådet til tinget nr. 211Mere digital power til borgerne

28. november 2005

Fra rådet til tinget nr. 210 PISA – øjenåbner og debatskaber

31. oktober 2005

Fra rådet til tinget nr. 209 Behov for debat om digitale rettigheder

31. oktober 2005

Fra rådet til tinget nr. 208 Verdens varer flyder i olie

06. oktober 2005

Fra rådet til tinget nr. 207 Globalisering skal være en folkesag

30. september 2005

Nye GM-planter – ny debat

12. september 2005

Fra rådet til tinget nr. 206 Svin og miljø savner enkle regler

09. september 2005

Fra rådet til tinget nr. 205 Ny arbejdskultur truer livet

01. september 2005

Fra rådet til tinget nr. 204 Betinget ja til nye GM-planter

16. juni 2005

Fra rådet til tinget nr. 203 Reform rykker ved retssikkerhed

16. juni 2005

Anbefalinger til fremtidens patentsystem

06. juni 2005

Fra rådet til tinget nr. 202 Et bedre miljø for børnene

04. maj 2005

Fra rådet til tinget nr. 201 Stress og harmoni i arbejde og liv

21. april 2005

Høringsrapport – Energi i fremtiden – globale, regionale og nationale udfordringer

21. april 2005

Fra rådet til tinget nr. 200 8 årige piger med bryster

05. april 2005

Fra rådet til tinget nr. 197 Børns sundhed er på spil

04. marts 2005

Fra rådet til tinget nr.199 Danmark i globalt spil om energi

11. februar 2005

Fra rådet til tinget 194 Snæver viden om lægemidler

08. september 2004

Fra rådet til tinget 195 Før havet stiger

23. august 2004

Fra rådet til tinget 193 Risiko ved mobiltelefoni?

30. april 2004

Fra rådet til tinget 192 Når den billige olie slipper op

19. april 2004

Fra rådet til tinget 191 Brint i busserne om 10-15 år

22. marts 2004

Fra rådet til tinget 190 Infrastruktur åben for cyberterror?

16. februar 2004

Fra rådet til tinget 189 Hold hus med elforbruget

04. februar 2004

Klima rapport: Nyt klima – Nyt liv

01. februar 2004

Fra rådet til tinget 188 Drop ja eller nej til GMO

20. november 2003

Fra rådet til tinget 187 Dansk energi-vision efterlyses

18. november 2003

Fra rådet til tinget 186 IT-privacy skal forbedres

09. oktober 2003

Fra rådet til tinget 185 Mens vi venter på ulykken

26. juni 2003

Fra rådet til tinget 184 Usikker pris på miljøet

13. maj 2003

Fra rådet til tinget 183 Dårlig sikkerhed til hjemme-pc’en

27. marts 2003

Fra rådet til tinget 182 EPJ også patientens værktøj

13. marts 2003

Fra rådet til tinget 181 Effektiv overvågning af havmiljø

27. februar 2003

Fra rådet til tinget 180 Pensionsalderen til debat

28. januar 2003

Fra rådet til tinget 179 Europa håber på open source

10. oktober 2002

Fra rådet til tinget 178 Iltsvind og landbruget

01. oktober 2002

Fra rådet til tinget 177 TI bud til IT i arbejdslivet

20. september 2002

Fra rådet til tinget 176 Bæredygtig vækst – hvordan?

03. september 2002

Fra rådet til tinget 175 Hormonforstyrrelser

21. august 2002

Fra rådet til tinget 174 Råd til gentest

11. juli 2002

Fra rådet til tinget 173 Virker alternativ behandling?

10. juli 2002

Fra rådet til tinget 172 IT i skolen ikke et mål i sig selv

28. juni 2002

Fra rådet til tinget 171 Fremtidens ældre

11. juni 2002

Fra rådet til tinget 170 Digital ophavsret

06. juni 2002

Fra rådet til tinget 169 Universiteter og erhvervsliv

17. maj 2002

Fra rådet til tinget 168 Grønland savner teknologi

16. maj 2002

Fra rådet til tinget 167 Er en teknologipolitik mulig?

06. marts 2002

Fra rådet til tinget 166 Total kontrol på internettet

29. januar 2002

Fra rådet til tinget 165 En naturlig udvikling?

18. januar 2002

BIOSAM nr 6 Sædelighed og bioteknologi

05. december 2001

Fra rådet til tinget 163 Udstøder teknologien ældre?

23. oktober 2001

Fra rådet til tinget 162 Kroppen som identifikation

16. oktober 2001

Fra rådet til tinget 161 Open Source Software er ikke slået igennem

11. oktober 2001

Fra rådet til tinget 160 Styr på medicinsk udstyr?

24. september 2001

Fra rådet til tinget 159 Dyr biobrændsel til transport

20. september 2001

Fra rådet til tinget 158 Betal med mobiltelefonen

06. juli 2001

BIOSAM nr 5 Fire års kloningsdebat

05. juni 2001

Fra rådet til tinget 157 GMO-debat i krydsild

20. maj 2001

Fra rådet til tinget 156 Mening med road pricing?

05. maj 2001

Fra rådet til tinget 155 Fare for nye IT-fiaskoer

30. marts 2001

Fra rådet til tinget 154 Kemi: Stop fodslæberi

23. marts 2001

Fra rådet til tinget 153 Huse med eget elværk

05. marts 2001

Fra rådet til tinget 152 Behov for stamcelle-politik

05. februar 2001

Fra rådet til tinget 151 Vækst, Gener og Open Source

05. januar 2001

Fra rådet til tinget 150 Overvågning på glidebane

05. december 2000

Fra rådet til tinget 149 Færre bøvser – bedre klima

30. november 2000

Fra rådet til tinget 148 Det usikre kulstofkredsløb

25. november 2000

Fra rådet til tinget 147 Mere frugtbar jord – mindre drivhuseffekt

20. november 2000

Fra rådet til tinget 146 Huller i Kyotoaftalen

18. november 2000

Fra rådet til tinget 145 Kyotoaftalen vakler

15. november 2000

Fra rådet til tinget 144 Kickstart til allergi-indsatsen

10. november 2000

Fra rådet til tinget 143 Lette miljøgevinster overses

05. november 2000

Fra rådet til tinget 142 Fire bud på datasikkerhed

20. august 2000

Fra rådet til tinget 141 Xenotransplantation

10. august 2000

Fra rådet til tinget 140 Alternativer til kloning

07. august 2000

Ballerup og Cyberspace, Konferenceoplæg

Ikke Tilgængelig

Hent

02. juli 1996

Bibliotek 2005 – 4 scenarier

Gratis ved forespørgsel

Hent

05. juni 1996

Bibliotek 2005 – Introduktion til scenarieværksted

05. juni 1996