Andet

SATORI Del 2: Ramme for etiske konsekvensanalyse af forskning og innovation (CWA 17145)

29. august 2017

SATORI Del 1: Etiske Udvalg – nøgleanbefalinger til etisk vurdering af forskning og innovation samt etiske udvalgs rolle, sammensætning og daglige drift (CWA 17145-1)

29. august 2017

Invitation politikerseminar om klimatilpasning 27. april 2017

12. april 2017

ASSET – Booklet DK

24. september 2016

Præsentation: Fra Assens Kommune til Assens Kommunity, Assens Kommune

15. september 2016

Præsentation: Trends i digital borgerinvolvering, Seismonaut

15. september 2016

Præsentation: Ny politisk arbejdsform, Gentofte Kommune

15. september 2016

Where is public participation in local development heading tomorrow?

15. september 2016

Præsentation: Borgerindragelse og digitale metoder: Et eksempel fra Aalborg Kommunes skoler, Aalborg Universitet

15. september 2016

Reviving regional cities/towns: The case for catalytic innovation

15. september 2016

Præsentation: Lokal udvikling via mobilisering af lokale ressourcer, Rudersdal Kommune

15. september 2016

Borgerne blev hørt i Billund – case

15. september 2016

Borgerne gav bud på økonomiske pejlemærker -case

15. september 2016

Danmarks fremtidige biodiversitet – case

15. september 2016

Debat om danske nationalparker – case

15. september 2016

Debat om klimatilpasning – case

15. september 2016

Kystkommuner gav bud på omkostningseffektive løsninger for kystbeskyttelse – case

15. september 2016

Lokale interessenter gav input til ny boligpolitik i Rødovre Kommune – case

15. september 2016

Ny ældrepolitik med input fra borgerne – case

15. september 2016

Politikere, borgere og interessenter i dialog om prioritering af Danmarks areal – case

15. september 2016

29 kommuner i Region H skal høres om de politiske udfordringer med klimatilpasning – case

15. september 2016

350 borgere gav retning på klimatilpasningsplan – case

15. september 2016

Program for høring om Danmarks areal i fremtiden

03. marts 2016

Debathæfte: Anvendelsen af Danmarks areal i fremtiden

07. januar 2016

Forskningens Døgn 2016 – Forslag til events på universiteterne

26. november 2015

CIMULACT inspirationsmagasin

04. november 2015

Booklet WWViews – DK

01. juni 2015

Danmarks Areal i Fremtiden – oversigt

26. januar 2015

Pacita booklet – DK

01. oktober 2014

Nye politiske arbejdsformer – Hvad kan man? Hvordan gør man?

01. januar 2010

Nye politiske arbejdsformer

15. maj 2009

Borgerkatalog: Fremtidens sundhedsvæsen

01. november 2008

Biodiversitet 2010 – Hvordan når vi målene?

30. april 2008

Ny teknologi i ældreplejen – om metode og forløb

04. juni 2007

Ny teknologi i ældreplejen – 4 scenarier om mulig udvikling på området

04. juni 2007

Ny teknologi i ældreplejen – debatoplæg

04. juni 2007

Fællesudtalelse: Alternative metoder til dyreforsøg

16. marts 2004

Høring: Mobiltelefoni

10. marts 2004

Høring: Mobiltelefoni (bilag)

10. marts 2004

Beriget mad – Mulighed eller trussel?

13. september 2001

Bibliotek 2005 – 4 scenarier

Gratis ved forespørgsel

Hent

05. juni 1996

Dansk sprogteknolog (bilag)

01. januar 1994

Byøkologiske øjebliksbilleder (bilag)

01. januar 1993

Bioteknologi og sundhed

01. januar 1992

Teknologivurdering i Danmark

01. januar 1992

Teknologivurdering i Danmark (bilag)

01. januar 1992

Dit samfund i morgen

01. november 1988

Høringsdokument: El-besparelser

01. september 1987

Ekspertoplæg: Genteknologi i industri og landbrug

27. april 1987