Rapporter

Bornholms areal i fremtiden

11. april 2018

Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? Politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning

11. januar 2018

Rapport – politisk dialog om klimatilpasning

24. maj 2017

Anbefalinger til Prioritering af Danmarks areal i fremtiden

05. april 2017

Opinion and Action Plan on Data Protection and Privacy

01. april 2017

23 europæiske eksempler på klimatilpasning med borgerinvolvering. Inspiration til beslutningstagere, fagfolk og borgere

31. januar 2017

Interessentinddragelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for kystdirektoratet, Miljø- og fødevareministeriet

22. september 2016

Casebeskrivelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for Kystdirektoratet , Miljø- og Fødevareministeriet

22. september 2016

Høring om multifunktionalitet i det danske landskab

07. april 2016

Kortlægning af den offentlige forsknings – , udviklings – og uddannelsesindsats på droneområdet samt den offentlige anvendelse af droner

22. marts 2016

Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

01. august 2015

Test dig selv! – Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

26. oktober 2014

Dansk transport uden kul og olie – hvordan?

31. maj 2012

Resultater fra borgertopmøde om den regionale udvikling i Region Nordjylland

02. december 2011

Skole og medier – it-understøttelse af læring

07. april 2011

Borgernes KlimaKatalog – Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

17. marts 2011

Fremtidens Sundhedsvæsen – Borgernes katalog med bud på hvordan sundhedsvæsenet skal udvikle sig de næste 10-15 år

17. marts 2011

E-valg – et valg for fremtiden? – baggrundsrapport

17. marts 2011

E-valg – et valg for fremtiden? – anbefalingsrapport

17. marts 2011

Bedre styring af offentlig IT – Arbejdsgruppens anbefalinger

01. juni 2010

Høring om Fedme som samfundsproblem

06. april 2010

Biometri – brug af biometriske teknologier i det danske samfund

01. april 2010

Teknologi og marginalisering – er der en sammenhæng?

21. september 2009

Høring om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

01. august 2009

Høring om klimaændringer og udviklingslande

05. januar 2009

Høring om psykiske arbejdsskader

09. oktober 2008

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem

09. oktober 2008

Høring om fremtidens infrastruktur

09. oktober 2008

Klimarigtigt byggeri – vi kan, hvis vi vil!

18. september 2008

Brugernes it-sikkerhed – Analyse af interviewmøde

22. april 2008

Sikkerhedsteknologier og beskyttelse af privatlivet (PRISE)

01. november 2007

Prioriteringer i sundhedssystemet

01. oktober 2007

Høring om lægeordineret heroin

31. august 2007

Høring for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om: Miljøteknologi

10. maj 2007

Anbefalinger til fremtidens patentsystem

Køb for 50 kr. ved forespørgsel

01. juni 2005

Klima rapport: Nyt klima – Nyt liv

01. februar 2004