Teknologirådet
Fredag 21. november 2014
Om Os
Links
English
Søg
Projekter Teknologidebat Høringer Nyhedsbrev Oplysning & debat Arbejdsmetoder Udgivelser Eksterne Projekter
Igangværende projekter:

Danmarks areal i fremtiden

Borgerinddragelse og nærdemokrati – den åbne kommune

SATORI - Europæisk samarbejde om etiske vurderinger

Anvendelse af droner i Danmark

eGov – eForvaltning – om sikring af offentlige it-systemer

Engage2020 - Engaging Society in Horizon2020

SurPRISE - overvågning, sikkerhed og privatliv

Res-AGorA - ansvarlig forskning og innovation

Bæredygtig transport i Europa – hvad er vejen frem?

Teknologirådet i EUs forskningsflagskib Human Brain Project

BASE - ny viden om tilpasningsstrategierne for klimaet

EST-Frame - Bedre rådgivning om ny teknologi og videnskab

Affald som ressource - omstilling i affaldssektoren

PACITA - Teknologivurdering på tværs af EU

DESSI - Beslutningsstøtte til sikkerhedsinvesteringer

World Wide Views on Biodiversity

BaltCICA-Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

Vis alle Projekter

Globalisering af videnstungt arbejde

Teknologirådet afholdt en konference den 31. august 2005 i Landstingssalen om udfordringerne for det danske arbejdsmarked i lyset af globaliseringen.

I forbindelse med projektet 'Globalisering af videnstungt arbejde' afholdt Teknologirådet konferencen "Lille land hvad nu - hvordan ser det fremtidige danske videnssamfund ud?".

Programmet kan ses nederst på denne side.

Baggrund
Globaliseringen byder på store udfordringer - og tilsvarende store muligheder - for det fremtidige arbejdsmarked. Den internationale arbejdsdeling omhandlede tidligere først og fremmest udflytningen af ufaglært arbejde. Men den indiske IT industri og den kinesiske højteknologi vinder stadig større andele af verdensmarkedet. Og udviklingen er aktuelt præget af tendenser til at udflytningen også omfatter flere ”videnstunge” funktioner, som serviceområderne og højt specialiserede erhverv. Dermed berøres nu funktionærerne, ingeniørerne, IT-branchen, grafikerne, forskerne m.fl. i stadig stigende omfang af globaliseringen af arbejdsmarkedet.

Det rejser spørgsmål om hvad vores rolle er i den globale arbejdsdeling og hvilke særlige styrker og kompetancer vi skal konkurrere på i fremtiden?

Globalisering af videnstungt arbejde - kort om Teknologirådets intentioner med projektet.
Globalisering er ikke et nyt begreb – i Danmark har virksomheder indenfor beklædningsindustrien således haft store udflytningsbølger i 70érne og 80érne.
I de seneste år er der kommet et særligt fokus på den stigende globale økonomi og handel, som er gjort mulig på grund af øget mobilitet i kraft af udvikling af IT og nye transport og kommunikationsmuligheder.

Vi står aktuelt i en ny fase i globaliseringen:
Serviceområderne og specialiserede jobfunktioner omfattes af udflytning – nye faggrupper berøres indenfor det, man kan kalde de mere ”videnstunge” arbejdsfunktioner. Det er ikke længere kun produktionsvirksomheder og de ikke-faglærte dele af arbejdsmarkedet, som kan blive berørt af globaliseringen.

I den aktuelle globalisering konkurreres der på såvel lønninger som kompetencer.

Teknologirådets projekt skal bidrage til en fortsat og kvalificeret debat om globaliseringens konsekvenser – om udfordringerne for det danske arbejdsmarked. Projektet skal forsøge at identificere fordele, ulemper og mulige strategier for forskellige områder på det danske arbejdsmarked, som kan karakteriseres ved videnstunge arbejdsfunktioner.

Det indebærer en udredning af følgende spørgsmål:
* Globaliseringens aktuelle tendenser – hvad præger det danske arbejdsmarked?
* Hvilke konkrete elementer skal indgå i en fremtidig strategi for det danske arbejdsmarked set i lyset af den stigende globalisering?
erhvervsstrategier i forhold til den globale arbejdsdeling – hvor er de danske styrkepositioner, og hvordan støttes de?
* Nye kompetencer efterspørges – hvilke og hvordan skal uddannelsesindsatsen organiseres?
* Forskning og udvikling – hvilke områder og retninger skal prioriteres?
teknologisk udvikling – er der nyt på vej?
* Virksomhedernes sociale ansvar – hvilke internationale aftaler og reguleringer har vi brug for i forhold til menneskerettigheder, arbejds- og miljøforhold?

Projektet gennemføres i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af;
* Anders Buch, IDA
* Daniel Fleming, RUC, Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier
* Stine Jessen Haakonsson, Dansk Institut for Internationale Studier
* Per H. Jensen, Aalborg Universitet, Center for komparative velfærdsstudier
* Ove Korsgaard, DPU, Institut for pædagogisk filosofi
* Birgitte Malm, DI, ITEK
* Torben Pedersen, Handelshøjskolen i København, Det erhvervsøkonomiske Fakultet

Som led i projektet blev der afholdt en konference 31. august 2005. Den afsluttende rapport kan downloades nedenfor.

Projektledelse i Teknologirådet
Projektleder i Teknologirådet er Gy Larsen, gl@tekno.dk

Sidst opdateret: 13-11-2006

Hent rapporten "Lille land hvad nu?", PDF, 735Kb

Konference materialet til konferencen "Lille land hvad nu?"

Program til konferencen "Lille land hvad nu - hvordan ser det fremtidige danske videnssamfund ud?". Konferencen blev afholdt den 31. august 2005. (PDF)

Projektbeskrivelsen (PDF)Tilbage Printervenlig version Vis alle Projekter


Valid HTML 4.01!