Skriv en artikel

Du er journalist og har til opgave at skrive en artikel fra Teknologirådets konsensuskonference på basis af et eller flere af de 4 podcasts. Du skal gøre rede for de væsentligste konsekvenser og muligheder af den nye hjerneforskning .

Vælg et blad at skrive for:

  • Idet du tager højde for at bladet fx er:
    Ugeskrift for Læger, Dansk Psykologforenings blad, medicinalvirksomhedens medarbejderblad, Patientforeningen SINDs blad eller et af dagbladene Politiken, Jyllandsposten eller Berlingske Tidende.
  • Bladets målgruppe kan være: faggruppe, virksomhedsblad, blad til patienter og pårørende i patientorganisation eller dagbladslæsere.
  • En genre der svarer til bladet: Nyhed, baggrund, reportage eller feature
  • Find på en rubrik (overskrift) der 'ægger, vækker og dækker' og en 'manchet' (den lille artikelintroduktion med fede typer) der fastholder læserens lyst til at læse artiklen. Skriv en artikel som du selv ville have lyst til at læse på min. 1.500 max. 2.500 anslag om de væsentligste pointer fra konferencen.

Links til fagblade:

Ugeskrift for Læger: www.ugeskriftet.dk
Dagens medicin: www.dagensmedicin.dk
Psykolog Nyt: www.danskpsykologforening.dk/Psykolog%20Nyt.aspx
Magasinet Demens: www.alzheimer.dk/index.php?pk_menu=61
Helse: www.helse.dk
Politiken: www.politiken.dk
Jyllandsposten: www.jp.dk
Berlingske Tidende: www.berlingske.dk

Downloads & links:

Pjece: Meeting of Minds (PDF)
Artikel: Om hjerneceller
Artikel: Om hjernens opbygning
Artikel: Om neurotransmittere